Dne 20. 11. 2023 pokračovalo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, kolektivní vyjednávání v sídle organizace. Generální ředitel předložil komplexní návrh, který mj. navrhl dovolenou v rozsahu roku 2023, navýšení tarifních mezd a podmínky navýšení smluvních mezd, doplnění nároku na KOP o zaměstnání mistr OKV a vrchní mistr OKV a upřesnění textace této přílohy, navýšení příspěvku na stravování dle PKS včetně možnosti nahrání stravenkového paušálu na elektronickou stravenkovou kartu, finální textaci podmínek výplaty zvláštní odměny (podmínky roku 2023; rozšíření o OZ HZS-SDV).

Ve svém návrhu generální ředitel navrhl zvýšení tarifních mezd, přičemž odborové organizace souhlasily s navrhovanými úpravami textu vyjma hodnoty nárůstu tarifních mezd.

Generální ředitel informoval o svém rozhodnutí vyplatit se mzdou za měsíc listopad 2023 všem zaměstnancům SŽ, splňujícím stanovené podmínky, jednorázovou mimořádnou odměnu (bez ohledu na průběh a výsledky kolektivního vyjednávání).

Další jednání proběhne dne 30. 11. 2023 od 9:30 hod. v sídle organizace.

Vážení spolupracovníci, kolegové, kamarádi,

jistě si většina z vás všimla dlouhodobě klesající životní úrovně občanů v naší zemi. Vláda Petra Fialy nutí své občany šetřit, zatímco si sama prokazatelně žije panským životem. Zadlužuje naši zemi raketovým tempem a dále si půjčuje horentní sumy peněz na sponzorování své pekelné jízdy, při které vysokou rychlostí rozhazuje a miliony a miliardy na projekty, kterých většina není akutní, a navíc by ani nemusely být nutně tak drahé. Někdy na projekty hodně pochybné a nedůvěryhodné. To vše za křiku, že za to oni nemohou, může za to ten, tamten a onen a velká část lidu této země jim jen pasivně přihlíží, stěžuje si pouze u internetu či u piva, v horším případě jim dokonce tleská, bohužel. Šíří se cenzura. Uvědomme si, že tato prolhaná vláda tady jednoho krásného dne nebude, bude schovaná někde po světě a bude si žít velice dobře, možná ze svých platů, možná z provizí a úplatků… Důležité je, že dluhy této země zůstanou tady, na bedrech nás a našich potomků. Vláda se řídí radami amatérů a teoretiků, kteří nás posílají na nákupy do okolních zemí, zatímco sama podporuje svými rozhodnutími zisky energetických a bankovních firem. Zahraniční politika naši země je stejně tragická, kdy jsou nejvyšší političtí zástupci otáčeni na letišti směrem domů, případně dostávají vzkaz, ať ani nesedají do letadla.

Většina lidí se však tváří, že se jich to netýká nebo to prostě jen tak nějak nenápadně přejdou. Bohužel nepřejdou. Není tomu tak a poznáme to my všichni již za pár měsíců např. na fondu FKSP. S největší pravděpodobností bude fond rozpočtován pouze na centrální úrovni a to ještě velice omezeně, tím pádem je vysoká pravděpodobnost, že skončí příspěvky 5.000 Kč na dovolenou, příspěvky 14 Kč na stravenku, dojde ke snížení příspěvku na stravenku z 55 na 45 Kč a další. Samozřejmě by nebyly k dispozici žádné prostředky na lokální sportovní akce, vstupenky, permanentky atd. Konsolidační balíček rovněž zkrátí rozpočet SFDI, odkud jsou, mimo jiné, financovány naše mzdy. V této souvislosti chci připomenout, že inflace za roky 2022-2024 dosáhne souhrnně více než 30 %.

V součinnosti s ostatními odborovými centrálami jsme proto byli jako ADP připravení podpořit výstražnou stávku na železnici. Jelikož jsme však obdrželi 15. 11. 2023 informaci od OSŽ, že se připojí k protestům pouze svou účastí na demonstraci, ADP sama bez podpory a spolupráce ostatních odborových organizací stávku organizovat nebude. Demonstrace byla prioritně zamýšlena jako souběžná akce spolu s případnou výstražnou stávkou pro zaměstnance, kteří by nebyli právě ve směně a chtěli ji podpořit.

Apeluji proto na všechny, všechny odboráře i neodboráře. Je třeba maximálně využít jednoty odborových centrál ČMKOS a ASO, která tady léta nebyla a podpořit svou účastí tuto demonstraci. Je potřeba dát hlasitě najevo, že schválení tohoto „balíčku“ bylo pro nás pověstnou poslední kapkou.

Rozmyslete si, jestli budete jen tiše podporovat tento marast a pomalou destrukci, nebo jestli jste v případě potřeby ochotni vystoupit ze své komfortní zóny, postavit se za správnou věc a dát hlasitě najevo, že vám není lhostejná budoucnost vaše ani vašich potomků.

Účast na demonstraci není podporou žádné politické strany či konkrétní osoby. Účastník podporuje pouze svou budoucnost.

Prohlašuji, že i kdyby se nepodařilo nic změnit, mé svědomí bude čisté, protože jsem udělal vše, co jsem mohl.

Žádám administrátory Správy železnic, aby tento dopis nepovažovali za spam či zneužívání interní pošty, jde o budoucnost nás všech, děkuji.

Svou účast nahlašujte na mém telefonu 777 878 123 - WhatsApp, ale možno i SMS či Telegram. Sraz účastníků bude v Praze hl.n. před vstupní halou 27. 11. 2023 v 11 h.

Ke stažení v PDF:

Ve čtvrtek 9. 11. se uskutečnilo za 100 % účasti jednání rozšířeného VV ADP v kanceláři v Kolíně. Hlavními body jednání byly informace o průběhu KV o podobě PKS SŽ 2024, které podrobně poskytl team kolektivních vyjednavačů ADP.

Rozšířený VV přijal usnesení ohledně dalšího postupu při KV o podobě PKS SŽ 2024. ADP nesouhlasí s aktuálním návrhem zaměstnavatele. V rozporu jsou smluvní mzdy či výše hodnoty u stravného, dovolená u části zaměstnanců a nárůst tarifní mzdy. V současné době, kdy dochází opakovaně k propadu reálných mezd a na příští rok jsou avizovány další výrazné dopady na zaměstnance formou nárůstu energií a schválením vládního konsolidačního balíčku je navrhovaný nárůst mezd zaměstnavatelem naprosto nepřijatelný. Cílem Aliance drážního provozu ve spolupráci s ostatními odborovými svazy u SŽ je vyjednat co nejlepší pracovní a mzdové podmínky pro zaměstnance SŽ.

Dalším a neméně důležitým bodem jednání byly informace z Rady ČMKOS o připravovaných akcích ke Dni protestů naplánovaných odborovými svazy sdruženými v ČMKOS na 27. 11. 2023. VV Aliance drážního provozu rozhodl o podpoře protestních akcí formou účasti na připravované demonstraci v Praze dne 27. 11. 2023. V součinnosti s ostatními odborovými svazy působícími u SŽ jsme připraveni podpořit i výstražnou stávku bude-li na železnici vyhlášena.

Vyzýváme členy a zaměstnance k účasti a podpoře těchto akcí!

Sraz účastníků a společný odchod připravujeme z Prahy hlavního nádraží. Koordinaci zajišťuje Šárka Jiroušková tel: 778 065 665. Odjezdy z jednotlivých regionů budou plánovány s předsedy RO. Další, podrobnější a přesnější informace budeme zveřejňovat průběžně.

Ve dnech 2. a 3. 11. 2023 pokračovalo výjezdní kolektivní jednání zástupců zaměstnavatele a všech odborových centrál v Benešově. V návaznosti na závěry jednání 1. 11. 2023 (za účasti generálního ředitele SŽ) byl podrobně procházen text návrhu PKS SŽ 2024. Po jednání zůstává zejména rozpor v oblasti výše sazeb tarifních mezd, smluvních mezd a v rozsahu dovolené. Drobné nesoulady zůstaly v oblasti parametrů podmínek vyplácení zvláštní odměny a výše příspěvku na stravování.

Dále na dnešním jednání uvolnily OSŽ, FVČ, DUO a FŽ ČR z prostředků C-FKSP, původně určených na jimi pořádané sportovně-kulturní aktivity, 216 950 Kč ve prospěch individuálních rekreací z C-FKSP. O půlnoci 4. 11. 2023 budou prostředky v rekreacích C-FKSP k dispozici v personálním portálu STKR. V rámci jednání se smluvní strany seznámily se statistikou letošního čerpání FKSP a s pravděpodobnými možnostmi jeho využití v případě přijetí tzv. konsolidačního balíčku.

Další jednání proběhne dne 20. 11. 2023 od 13:00 hod. v sídle organizace za účasti generálního ředitele.

Podrobnější informace budou k dispozici během odpoledne pro členy ADP na uzavřené skupině.

V úvodním dnu výjezdního kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě na rok 2024 bylo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, představeno společné stanovisko odborových centrál k návrhu zaměstnavatele na znění PKS 2024, který byl předložen dne 23. 10. 2023.

Generální ředitel podrobně představil rozpočtové možnosti zaměstnavatele a předložil návrh, který reflektuje změnu legislativy, přistoupil na část nových požadavků odborových centrál na navýšení finančního plnění zaměstnancům a zlepšení podmínek zaměstnanců SŽ, většinově zachoval benefity roku 2023 a předložil návrh zaměstnavatele k navýšení mezd. Tímto návrhem by došlo ke zlepšení podmínek všech zaměstnanců SŽ. Zástupci odborových centrál slovně ocenili návrh zaměstnavatele, ovšem, i s ohledem na povinnosti projednávání v orgánech odborových centrál, nepřistoupili k podpisu kolektivní smlouvy. V dalších dnech výjezdního jednání budou probíhat technické úpravy textu.

Další jednání za účasti generálního ředitele se bude konat dne 20. 11. 2023 od 13:00 hod. v sídle organizace.

Častým tématem diskusí mezi železničními zaměstnanci v souvislosti s uzavíráním nových Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě mezi objednavateli dopravy (krajské samosprávy a Ministerstvo dopravy) a dopravci je platnost zaměstnaneckých jízdních výhod - tzv. „režijek“. Ty zpravidla nejsou uznávány ve vlacích soukromých dopravců, Tarif připouští jejich neuznávání i ve vlacích dopravce ČD zajišťovaných v režimu veřejné služby na základě nabídkového řízení.

To se částečně týká i vlaků v objednávce Plzeňského kraje, kde platí, že jízdní výhody budou v období platnosti jízdního řádu 2023/2024 uznávány na území Plzeňského kraje ve všech vlacích Českých drah s výjimkou:

  • osobních a spěšných vlaků čísel 7800-7833, 7840-7861, 7870-7877 v úseku (Klatovy –) Přeštice – Plzeň – Rokycany – Kařez (linka P2),
  • spěšných vlaků čísel 1660-1672, 1680-1691 v úseku Plzeň hl.n. – Chodová Planá, osobních vlaků čísel 7303, 7305 a 7308 v úseku Planá u Mar. Lázní – Chodová Planá a osobních vlaků čísel 7320 a 7321 v úseku Plzeň hl.n. – Svojšín (vše linka P1 západ).

Soukromými dopravci budou v období platnosti jízdního řádu 2023/2024 obsluhovány:

  • osobní a spěšné vlaky Plzeň-Jižní Předměstí – Nepomuk – Horažďovice předměstí a dále osobní vlaky (Pňovany –) Kozolupy – Plzeň – Blovice (– Nepomuk), pro které se vžilo jejich dřívější označení „Plzeňská linka“ (linka P1 jih, dopravce ARRIVA vlaky),
  • osobní vlaky (Strakonice –) Horažďovice předměstí – Sušice – Klatovy (linka P11, dopravce GW Train Regio),
  • osobní vlaky Domažlice – Klatovy (linka P23, dopravce GW Train Regio),

v objednávce Ministerstva dopravy pak rychlíky Plzeň – Most (linka R25, dopravce GW Train Regio).

Pro úplnost dodejme, že v osobních vlacích na lince P2 v úseku Beroun – Kařez (tj. na území Středočeského kraje) a ve spěšných vlacích na lince P1 západ v úseku Chodová Planá – Cheb – Karlovy Vary (tj. na území Karlovarského kraje) budou jízdní výhody ČD uznávány pouze v kombinaci s příplatkem pro komerční vlaky a vybrané linky (časovým nebo jednorázovým).

Uznávání jízdních výhod na území Plzeňského kraje je zjednodušeně naznačeno v následujícím schéma (tečkovanou čarou jsou naznačeny úseky obsluhované pouze několika málo spoji, zpravidla v okrajových částech dne).

Propozice ke stažení v PDF: