Dne 23. 10. 2023 proběhlo plánované jednání zaměstnavatele a odborových centrál. V úvodu jednání představil personální ředitel Ing. Pavel Koucký změny na úseku postu náměstka GŘ pro provozuschopnost dráhy, kde Ing. Marcelu Pernicovou nahrazuje Ing. Karel Švejda, MBA.

Personální ředitel informoval o zřízení Veřejné sbírky na humanitární pomoc pro oběti a pozůstalé mimořádných událostí na železnici v souvislosti s tragickou události v Bělčicích – Blatné.

Správa železnic zřídila za účelem Veřejné sbírky na humanitární pomoc pro oběti a pozůstalé mimořádných událostí na železnici (schválené Magistrátem hl. m. Prahy pod č.j. MHMP 2165164/2023 na dobu neurčitou s datem zahájení od 20. 10. 2023) účet č. 73008011/0710, jehož prostřednictvím se budou shromažďovat peněžní prostředky. K poskytnutí daru můžete využít i QR kód, viz níže.

Byla projednána a schválena z prostředků FKSP jednorázová pomoc pozůstalým po této tragické události.

Dalším bodem jednání bylo avizované předložení návrhu PKS SŽ na rok 2024. Zaměstnavatel stručně okomentoval předložený materiál v souvislosti s již schválenými změna ZP, připravovanými změnami legislativy a ekonomickými možnostmi organizace. Dne 30. 10. se sejdou zástupci odborových centrál a to z důvodu vypracování a předložení společného protinávrhu PKS SŽ 2024. Od 1. do 3. listopadu proběhne výjezdní kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem v Benešově.

Předložený návrh PKS SŽ na rok 2024 bude okamžitě prokonzultován se zástupci RO ADP a VV formou MST a stane se stěžejním bodem jednání na rozšířeném VV v listopadu v Kolíně. Kolektivní vyjednavači ADP zapracují připomínky k návrhu PKS do společného protinávrhu OC 30. 10. 2023. Další informace budou následovat.