Dne 20. 11. 2023 pokračovalo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, kolektivní vyjednávání v sídle organizace. Generální ředitel předložil komplexní návrh, který mj. navrhl dovolenou v rozsahu roku 2023, navýšení tarifních mezd a podmínky navýšení smluvních mezd, doplnění nároku na KOP o zaměstnání mistr OKV a vrchní mistr OKV a upřesnění textace této přílohy, navýšení příspěvku na stravování dle PKS včetně možnosti nahrání stravenkového paušálu na elektronickou stravenkovou kartu, finální textaci podmínek výplaty zvláštní odměny (podmínky roku 2023; rozšíření o OZ HZS-SDV).

Ve svém návrhu generální ředitel navrhl zvýšení tarifních mezd, přičemž odborové organizace souhlasily s navrhovanými úpravami textu vyjma hodnoty nárůstu tarifních mezd.

Generální ředitel informoval o svém rozhodnutí vyplatit se mzdou za měsíc listopad 2023 všem zaměstnancům SŽ, splňujícím stanovené podmínky, jednorázovou mimořádnou odměnu (bez ohledu na průběh a výsledky kolektivního vyjednávání).

Další jednání proběhne dne 30. 11. 2023 od 9:30 hod. v sídle organizace.