Dne 23. 8. 2023 proběhlo v Hradci Králové mimořádné jednání odborových centrál ohledně Návrhu na Organizační změnu Oblastního ředitelství Hradec Králové k 1. 10. 2023 č. j. 23648/2023-SŽ-OŘ HKR-ÚŘ.

Regionální organizace ADP OŘ Hradec Králové vyslovila nesouhlas s touto organizační změnou. Důvodem nesouhlasu RO ADP Hradec Králové bylo navrhované zrušení operátora železniční dopravy v žst. Trutnov hl. n., kdy veškerá pracovní náplň by byla převedena na výpravčího vnější služby v žst. Trutnov.

Na základě tohoto nesouhlasu bylo vyvoláno jednání s vedením OŘ Hradec Králové. Po společné dohodě bude v žst. Trutnov hl. n. operátor železniční dopravy obsazen pondělí až pátek v denních 8 hodinových směnách, kdy je nejvíce frekventovaná doprava. Další a podrobnější informace doplníme po skončení všech jednání.