Ve čtvrtek 9. 11. se uskutečnilo za 100 % účasti jednání rozšířeného VV ADP v kanceláři v Kolíně. Hlavními body jednání byly informace o průběhu KV o podobě PKS SŽ 2024, které podrobně poskytl team kolektivních vyjednavačů ADP.

Rozšířený VV přijal usnesení ohledně dalšího postupu při KV o podobě PKS SŽ 2024. ADP nesouhlasí s aktuálním návrhem zaměstnavatele. V rozporu jsou smluvní mzdy či výše hodnoty u stravného, dovolená u části zaměstnanců a nárůst tarifní mzdy. V současné době, kdy dochází opakovaně k propadu reálných mezd a na příští rok jsou avizovány další výrazné dopady na zaměstnance formou nárůstu energií a schválením vládního konsolidačního balíčku je navrhovaný nárůst mezd zaměstnavatelem naprosto nepřijatelný. Cílem Aliance drážního provozu ve spolupráci s ostatními odborovými svazy u SŽ je vyjednat co nejlepší pracovní a mzdové podmínky pro zaměstnance SŽ.

Dalším a neméně důležitým bodem jednání byly informace z Rady ČMKOS o připravovaných akcích ke Dni protestů naplánovaných odborovými svazy sdruženými v ČMKOS na 27. 11. 2023. VV Aliance drážního provozu rozhodl o podpoře protestních akcí formou účasti na připravované demonstraci v Praze dne 27. 11. 2023. V součinnosti s ostatními odborovými svazy působícími u SŽ jsme připraveni podpořit i výstražnou stávku bude-li na železnici vyhlášena.

Vyzýváme členy a zaměstnance k účasti a podpoře těchto akcí!

Sraz účastníků a společný odchod připravujeme z Prahy hlavního nádraží. Koordinaci zajišťuje Šárka Jiroušková tel: 778 065 665. Odjezdy z jednotlivých regionů budou plánovány s předsedy RO. Další, podrobnější a přesnější informace budeme zveřejňovat průběžně.