Dne 21. 8. 2023 se v Kolíně uskutečnilo plánované jednání předsedů Regionálních organizací, VV, revizní komise a předsednictva Aliance drážního provozu.

Úvodem předseda ADP podal informace z jednání Rady ČMKOS, která se konala v dopoledních hodinách. Aktuální informace se týkaly především společného protinávrhu ČMKOS proti vládnímu konsolidačnímu balíčku a novele ZP tj. změny u práce na DPP a DPČ a změna § 24, která v podobě, jak je navrhována MPSV by výrazně ovlivnila podobu kolektivního vyjednávání v následujícím období.

Předsedové regionálních organizací informovali o připravovaných organizačních změnách a jejich projednávání (např. rušení operátorek v žst. Trutnov, úprava pracovní doby na pracovišti centrálních rozkazů v Ostravě, tyto změny se týkají zaměstnanců, které zastupuje Aliance drážního provozu).

Posledním a stěžejním bodem programu byla problematika nadcházejícího kolektivního vyjednávání o podobě PKS SŽ na rok 2024. Za přítomnosti kolektivních vyjednavačů byly diskutovány a předloženy podněty ke KV od předsedů RO ADP a VV. Závěrem přítomní zástupci členské základny Aliance drážního provozu vyjádřili nesouhlas a znepokojení na současnou ekonomickou situací, kdy v posledních obdobích opakovaně dochází k poklesu reálných mezd zaměstnanců SŽ. Kolektivní vyjednavači dostali silný mandát pro vyjednávání o podobě PKS SŽ na rok 2024.