V pátek dne 17. 7. 2020 se konalo společné jednání zástupců PO Karlovy Vary a zaměstnanců žst. Blatno u Jesenice. Důvodem bylo projednání dopadů organizační změny k 1. 9. 2020. 

Přednosta PO po dlouhé diskusi se zaměstnanci i zástupci odborů předložil nově upravený návrh organizační změny, kdy nakonec nedojde ke zrušení jednoho výpravčího v nočních směnách, ale pouze k rozdělení směny (institut dělená směna).

V závěru jednání zástupci odborové organizace ADP souhlasili s předloženým návrhem. 

Tímto opatřením nedojde ke snížení úrovně bezpečnosti železničního provozu, což bylo pro odbory prioritou. 

Resized 20200717 093932 3961