V pondělí 16. 5. 2022 proběhly volby do regionálního výboru ADP OŘ Hradec Králové v Pardubicích. Volby proběhly hybridní formou. V úvodu členové volební komise pan Fučík a pan Linc seznámili přítomné s volebním řádem. Odvolilo 37 členů z celkového počtu 61 členů, tedy 57,3 %.

Zvolen byl pětičlenný výbor jmenovitě:

  1. Prycl Aleš
  2. Šedivý Luděk
  3. Hasenöhrlová Hana
  4. Hejzlar Jan
  5. Jiroušková Šárka

Po volbě se nově zvolený regionální výbor usnesl, že předsedkyní bude i nadále paní Hana Hasenöhrlová, místopředsedou pan Jan Hejzlar, zástupcem pro Výkonný výbor ADP paní Šárka Jiroušková. V druhé části pohovořil pozvaný host, přednosta PO Česká Třebová pan Petr Zelený, mimo jiné o přestavbě železničního uzlu Pardubice hl.n. a o připravovaném přepojování na CDP Praha. Místopředseda ADP p. Linc referoval o posledním jednání s ředitelem O10 Ing. Kouckým. Dalším bodem byla diskuse o plánu akcí z fondu C-FKSP.

IMG 20220516 WA0005

V pondělí dne 16. 5. 2022 se konalo první jednání Rady ČMKOS po VIII. Sjezdu. Na programu jednání byla volba pořadí statutárních zástupců v době nepřítomnosti, prvním v pořadí byl zvolen místopředseda Vít Samek a druhou místopředsedkyně Radka Sokolová. Diskutovalo se o závěrech Sjezdu včetně dalšího postupu odborů v prosazování požadavků a zájmů zaměstnanců a občanů ČR. Bylo odsouhlaseno, že dne 5. 9. 2022 se uskuteční protestní akce členů odborů sdružených v ČMKOS. Bližší informace budou diskutovány a zveřejněny na červnovém zasedání Rady ČMKOS. Velmi obsáhlým tématem k diskusi včetně usnesení byla zvažovaná kandidatura Josefa Středuly v prezidentských volbách. V současné době je zahájen sběr podpisů nutných k avizovanému oznámení kandidatury (min. 50 000). Členové Rady podpořili iniciativu a sběr podpisů. Členové Rady obdrželi prezentaci Zprávy o měnové politice - jaro 2022 zpracovanou ČNB.

Rada ČMKOS podpořila petici za Urychlenou regulaci vysokých cen energií, pohonných hmot, potravin, životních nákladů a inflace, kterou připravil a organizuje Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice, a který žádá ostatní odborové svazy sdružené v ČMKOS o podporu.

Vážení kolegové, kamarádi, členové ADP,
máme zde volební rok a pro mě je to podnět k zamyšlení a rekapitulaci.

ADP je tu s Vámi téměř 10 let. Po tuto dobu jednáme se zaměstnavatelem, řešíme vaše každodenní malé problémy stejně poctivě, tak jako ty závažné. Ať už se bavíme o mimořádných událostech, zhoršených pracovních podmínkách, neplnění kolektivní smlouvy nebo vyjednání právě kolektivní smlouvy jako takové.

Proč jsme vlastně vznikli? Co jsme přinesli na pole odborů tak převratného, co tady ještě nebylo? Nová myšlenka? Nové metody? Radikální postoje? Nemyslím si. To tajemství je někde jinde. Je v lidech. V lidech s nadšením a velkým zájmem o to, aby problémy nezapadaly a nevyhnívaly. S chutí je řešit. Je to osobní přístup, občas i statečnost. Všichni znáte svého regionálního předsedu, všichni máte možnost setkávat se pravidelně s předsedou organizace a osobně říct svůj názor nebo podnět ke změnám. Je to o přístupu k práci. A že je to pořádný kus práce. Naše chuť pomáhat dokáže skály lámat. Jsme připraveni postavit se zaměstnavateli i s velmi nepříjemnými problémy a nenechat se odbýt. A to jsme, myslím, nejednou ukázali. Ať už šlo o kvalitu vašich pracovišť, pracovní dobu, rušení pracovišť, stejně tak jako o bezpečnost práce a ostatní běžné provozní problémy.

Je to právě o lidech. O těch, kteří ve svém volnu jsou pořád na telefonu připraveni vám pomoct, poradit, vyslechnout vás, naše členy. O těch, kteří po noční jedou na jednání. O těch, kteří po večerech vymýšlí akce a jejich realizaci, připravují faktury a podklady pro čerpání FKSP. O těch, kteří se snaží zajistit příjemnější pracovní prostředí pro nás všechny. Všechno to, nad rámec jejich pracovních povinností bez ocenění, ocenění nás všech! Jejich práce je nám samozřejmostí. Vždyť je to jejich povinnost…… NENÍ!

Ale, jak jinak si vysvětlit nezájem a neochotu se sejít, svým zájmem vyjádřit podporu, povzbudit, dodat sílu a chuť do další práce? Nezájem dát zpětnou vazbu, že práce kterou dělají je dobrá? Nebo není? V tom případě je právě volební rok ten pravý čas to změnit. Ale ani to se neděje.

Jsem zklamaná a smutná. Před skoro 10 lety jsem byla přesvědčená o tom, že to má smysl, že bojovat za ty, kteří to potřebují, je správné. Ale ….. je to skutečně tak?

Položme si tedy otázku. Každý jeden z nás. Potřebuji odbory? Potřebuji ty lidi, kteří za mě jsou připraveni a ochotni tvrdě pracovat a jít s kůží na trh? Mám já, jako jedinec, šanci vybojovat si stejné podmínky? Jsem schopen postavit se tváří v tvář přednostovi, řediteli a řešit svůj problém? Vím o jakou legislativu se opřít? Bude se se mnou, jako jedincem, vůbec bavit? Jsme jiní. Doufám. A tak pojďme to dát, všem těm, co uspěli ve volbách ve vašich regionech, najevo. A tam kde volby teprve chystáte, přijďte svou podporu vyjádřit osobně.

Díky, Vaše Šárka Jiroušková, členka VV ADP

Ve čtvrtek dne 12. 5. 2022 se v Brně konalo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. V úvodu předseda zrekapituloval průběh VIII. Sjezdu ČMKOS, výsledek posledního jednání se zaměstnavatelem včetně 1. změny Zásad hospodaření s Fondem kulturních a sociálních potřeb. Následně program pokračoval jako volební kongres RO ADP Brno, kde po uskutečněných volbách do Regionálního výboru byli zvoleni Martin Klučka (zástupce do Výkonného výboru ADP), Petr Jílek (místopředseda) a Jan Koudelka (předseda RO ADP Brno). V rámci odpoledního programu místopředseda Daniel Linc prezentoval projekt zaměřený na paragraf 320a ZP. V rámci diskuse se řešila problematika propadu reálných mezd u SŽ a možných východiscích.

20220512 111735

Srdečně Vás tímto zvu na Kongres Regionální organizace ADP OŘ Praha. Místo konání Kongresový sál hotelu Olšanka. Termín 23. 5. 2022 od 10:00 hodin do cca 15:00 hodin).

Program jednání:
1) zahájení a představení pozvaných hostů,
2) vystoupení pozvaných hostů a diskuse (kolektivní vyjednávání, pracovní problematika),
3) pravidelné volby do Regionální organizace ADP OŘ Praha,
4) volba zástupců do výkonného výboru,
5) volba nového předsedy RO ADP OŘ Praha,
6) další budoucnost a směřování ADP,
7) diskuse a závěr.

Občerstvení a oběd zajištěny. Vzhledem ke konání voleb je vaše účast velmi důležitá. Děkuji a těším se na vaši účast.
Nahlašujte prosím svoji účast na emailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel.: 778 065 660.

Dne 4. 5 2022 se v budově GŘ SŽ konalo jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele. V rámci diskuse k problematice vyšších vstupů, které dopadají na všechny segmenty došlo ke shodě nad 1. změnou Rámcových zásad FKSP pro rok 2022 a C-FKSP. Nově budou upraveny částky v položkách na občerstvení, snídaně, obědy a večeře o 10 Kč (v rámci realizovaných akcí). Nově je také zapracována změna limitu u veřejných zakázek z 200 000 Kč na 400 000 Kč. Účinnost této změny je zpětně od 1. 5. 2022. V rámci programu představil Ing. Koucký vývoj mezd a zaměstnanosti, kde u mezd došlo k reálnému poklesu o 4,91 % (k 31. březnu 2022). Byl představen první návrh požadavků jednotlivých OC k rozpočtovaným prostředkům z C-FKSP. Zástupci jednotlivých OC předloží do 16. 5. 2022 definitivní Plán akcí pořádaných z C-FKSP. 

IMG 20220430 WA0011

Dnes v poledne byl slavnostně ukončen dvoudenní VIII. Sjezd ČMKOS, který se konal v Praze v Hotelu Olšanka. V den zahájení sjezdu vystoupili zástupci politické reprezentace, předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil či ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Vystoupili i další pozvání hosté, Jan Rafaj ze Svazu průmyslu a dopravy či představitelé odborů z Evropy. V rámci podrobné prezentace práce odborů za uplynulé období 2018-2022 jsme měli možnost si připomenout jakým způsobem se zástupci zaměstnanců aktivně zapojili do snahy o lepší pracovní či ž ivotní podmínky občanů.

IMG 20220429 WA0022

Následovalo uctění minutou ticha těch, kteří vlivem pracovních úrazů s následkem smrti či nemoci z povolání zemřeli minulý rok, a také kolegů odborářů, kteří se VIII. Sjezdu ČMKOS nedožili z jiných důvodů. Velmi podrobně se analyzovala současná ekonomická situace v ČR, přicházející stagflace a požadavky na růst minimální mzdy na úroveň 18 200 Kč. Ve večerních hodinách v rámci schváleného programu došlo k volbě předsedy ČMKOS, místopředsedů a Revizní komise. Mandát do třetího volebního období přesvědčivě obhájil Josef Středula jako předseda, Vít Samek a Radka Sokolová jako místopředsedové ČMKOS.

20220430 100327

Druhý jednací den se delegáti sjezdu zabývali především programem na období let 2022-2026. V dopoledních hodinách navštívil VIII. Sjezd ČMKOS nejvyšší ústavní činitel, prezident republiky Miloš Zeman. Ve svém vystoupení vyzdvihl práci odborů pro společnost a poblahopřál vedení ČMKOS ke znovuzvolení. Současně vybídl Josefa Středulu ke zvážení kandidatury na prezidenta ČR. Schválením programu na další volební období včetně změny Statutu ČMKOS byl VIII. Sjezd ČMKOS slavnostně ukončen.

20220430 115850

IMG 20220430 WA0009