Nahoru

PKS Správy železnic 2023

Správa železnic, státní organizace, zastoupená generálním ředitelem Bc. Jiřím Svobodou, MBA, na straně jedné a zaměstnanci zastoupení Odborovým sdružením železničářů, Svazem Odborářů Služeb a Dopravy, Aliancí drážního provozu, Federací vlakových čet, Unií železničních zaměstnanců, Demokratickou Unií Odborářů, Federací vozmistrů, Federací železničářů ČR a Federací strojvůdců České republiky na straně druhé, uzavírají ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2023. 

PKS je výsledkem kolektivního vyjednávání a upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, jakož i vzájemné vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi. Obě strany se zavazují k plnění závazků uvedených v ustanoveních této PKS a jejích přílohách.

PKS Správy železnic 2023
PKS Správy železnic 2023 1. změna
PKS Správy železnic 2023 ve znění 1. změny
PKS Správy železnic 2023 2. změna
PKS Správy železnic 2023 ve znění 1. a 2. změny
 
 
Powered by Phoca Download