Na webu OSŽ se objevila tato informace, cituji:

Předseda OSŽ Martin Malý dodal, že nevidí důvod, proč by se prostředky z C-FKSP na pořádání kulturních a sportovních akcí měly rozpočtovat jinak než podle počtu zastupovaných členů, obdobně jako je tomu na organizačních jednotkách Správy železnic. „Paragrafy o zákazu diskriminace, kterými argumentuje ADP (Aliance drážního provozu), jsou naopak právě na naší straně. Je skoro až komické, když odborová centrála, která v posledních letech čerpá z C-FKSP na pořádání těchto akcí na hlavu výrazně více než OSŽ, hovoří o tom, že je při čerpání C-FKSP nějak diskriminována. Diskriminováno je naopak OSŽ!“ shrnul Martin Malý.

Předně bych rád sdělil, že prostředky fondu FKSP nejsou majetkem žádné odborové organizace. Fond FKSP je tvořen 2 % ze mzdových nákladů všech zaměstnanců tedy i těch zhruba 5 000 kolegů, kteří nejsou členy žádné odborové organizace. Z toho jednoznačně plyne, že na čerpání FKSP má nárok každý zaměstnanec nerozdílně. Odborové organizace v tomto systému fungují pouze jako spolupořadatelé akcí. Z vlastní zkušenosti vím, že na akce FKSP běžně jezdí zaměstnanci bez ohledu na odborovou příslušnost. Jako příklad mohu uvést akce výlet parníkem na Slapy, závod motokár, či parní vlak které ADP spoluorganizuje. Jsem přesvědčen, že stejně otevřené pro všechny zaměstnance mají své akce i ostatní odborové organizace.

Předseda OSŽ tvrdí, že ADP na jednoho zaměstnance čerpá neúměrně hodně peněz a zároveň žádá pro rok 2020 více finančních prostředků než tomu bylo dříve. Co k tomu můžete říct? Pokud máme vůbec použít tento klíč k rozdělení čerpání finančních prostředků z FKSP pak musím uvést několik čísel. Níže uvádím kolik peněz na hlavu vyčerpaly jednotlivé odborové organizace v roce 2019.

Čerpání C-FKSP na jednoho svého člena:
1.místo: FŽ ČR 32.940 Kč
2.místo: UZŽ 15.205 Kč
3.místo: FV 12.370 Kč
4.místo: FS ČR 10.833 Kč
5.místo: DUO 8.894 Kč
6.místo: ADP 3.910 Kč
7.místo: SOSAD 3.419 Kč
8.místo: FVČ 3.379 Kč

Požadavek na vyšší částku z FKSP u ADP vychází také z nárůstu členské základny, který v současnosti je o více než 14 % vyšší než v roce 2019.

Proč se tedy předseda OSŽ tzv. nestrefuje do jiných odborových organizací, které očividně čerpají na člena násobně vyšší částky? To netuším. Co tedy bude dál? Dne 28.2.2020 proběhne pravidelné jednání všech OC se zaměstnavatelem. Tam očekávám diskusi nad touto problematikou. ADP přijde jako při jakémkoliv jiném jednání se vstřícným návrhem. Konfrontační styl a osočování kolegů odborářů z jiných odborových organizací není cestou k dohodě. Přesto v dohodu věřím.