Čím je tvořen FKSP?
FKSP je tvořen základním přídělem 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mezd a pracovní pohotovosti.

FKSP se dále člení na tzv. Centrální FKSP (C-FKSP) a FKSP jednotlivých organizačních jednotek Správy železnic. Aktuální rozdělení finančních prostředků je, že 30 % prostředků je rozpočtováno do C-FKSP a 70 % do FKSP jednotlivých organizačních jednotek. Každoročně sjednávají odborové organizace se zaměstnavatelem nové podmínky čerpání FKSP platné na následující rok a to jak na C-FKSP tak FKSP jednotlivých organizačních jednotek. Jestliže podmínky čerpání C-FKSP jsou pro všechny zaměstnance stejné, mezi zásadami čerpání FKSP u jednotlivých organizačních jednotek jsou značné rozdíly. Například zaměstnanci v obvodu OŘ Brno, CDP Praha, OŘ Plzeň, OŘ Ústí nad Labem či OŘ Praha mohou z jejich místních FKSP čerpat příspěvek na individuální rekreaci v různých částkách (OŘ Brno 5.000 Kč, CDP Praha 4.000 Kč, OŘ Praha 3.000 Kč) ale například v zaměstnanci OŘ Olomouc nula.

Snahou ADP bude zajistit srovnatelné podmínky čerpání pro všechny zaměstnance ve všech regionech. Není spravedlivé, aby zaměstanci např OŘ Olomouc nemohli čerpat z FSKP příspěvek na individuální rekreaci, když jejich kolega např. v OŘ Brno může čerpat na tento účel 5.000 Kč ročně. Máme za to, že jsme všichni zaměstnanci stejné firmy a proto také máme mít totožné podmínky. K prosazení tohoto oprávněného požadavku potřebujeme i vaši podporu.