Tři kroky k ADP - postup vzniku členství

1. Stáhnout přihlášku

2. Vyplnit dle předtisku

3. Odeslat na adresu uvedenou v přihlášce nebo předat členovi Výkonného nebo Regionálního výboru v dané oblasti