Proč ADP?

Hájíme zájmy zaměstnanců řízení provozu

Aliance drážního provozu vznikla v roce 2013 jako odborová organizace sdružující výpravčí, signalisty, dispečery a další profese v předních liniích řízení železničního provozu. Našimi členy jsou jak výpravčí, signalisté a dozorci výhybek z malých stanic na lokálních tratích, tak dispečeři a operátorky železniční dopravy na Centrálních dispečerských pracovištích v Praze a Přerově řídící hlavní koridorové tratě a významné železniční uzly. Naším členem se však může stát každý zaměstnanec Správy železnic, státní organizace.

Pojištění odpovědnosti

Každý zaměstnanec ze zákona odpovídá za škody způsobené svému zaměstnavateli při plnění jeho pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu, a to až do výše 4,5 násobku jeho průměrné hrubé měsíční mzdy. Každý člen Aliance drážního provozu je během řádného členství pro případ takové škody automaticky pojištěn rámcovou pojistnou smlouvou u Generali České pojišťovny, a to bez jakéhokoliv doplatku.

Pojištěni jste do maximální výše 350 000 Kč a s fixní spoluúčastí 1 000 Kč bez ohledu na výši způsobené škody. Pojištění se vztahuje i pro případ škod způsobených při řízení motorového vozidla, je-li řízení motorových vozidel součástí vaší pracovní náplně (např. dozorčí provozu, staniční dozorci OOSPO, …).

Na rozdíl od některých pojistek není pojištění limitováno ani počtem pojistných událostí, v případě pojistné události (škody) si tak nemusíte vyřizovat novou (další) pojistku.

Spravedlivé čerpání prostředků FKSP

Všechny státní a příspěvkové organizace tvoří Fond kulturních a sociálních potřeb. Jeho tvorba je dána vyhláškou Ministerstva financí a čerpat z něj mohou, za splnění pravidel stanovených Zásadami FKSP, všichni zaměstnanci dané organizace.

Proto prosazujeme, aby všichni zaměstnanci měli možnost čerpat z Fondu spravedlivě, aby peníze z něj nemizely v letitém monopolu jedné cestovní kanceláře, a aby si zaměstnanci mohli sami rozhodnout, zda svou poměrnou část utratí za rodinnou dovolenou, lázeňský pobyt, dětský tábor, návštěvu divadla nebo kina, nebo se vydají za sportem. A pokud na dovolené nejezdíte a kulturou nežijete, relativně krátce můžete svůj díl utratit třeba i v lékárnách.

Preferujeme transparentní čerpání bez zbytečného byrokratického zatížení.

Zároveň však máme sociální cítění a proto ctíme sociální výpomoc rodinám zaměstnanců, kteří běsněním přírodních živlů přišli o střechu nad hlavou nebo rodinám našich kolegů, kteří se ze své práce domů bohužel již nikdy nevrátí. Pro členy v tíživých životních situacích navíc máme zřízen vlastní sociální fond.

„Penzijko“ bez zbytečných kliček

Máme smysl pro jednoduchost a nemáme rádi zbytečné kličky. V době současné inflace degradující finanční způsoby spoření se chtějí zaměstnanci zajistit na stáří i jinými způsoby. Dlouhodobě se proto snažíme o narovnání zdánlivé nelogičnosti z minulých let, kterou je dlouhá sankční lhůta při předčasném ukončení penzijního spoření. Její současná délka 5 let není obvyklou a její délku ani nestanovuje zákon. Snažíme se tak o její zkrácení na nejkratší možnou mez, v tom se však rozcházíme s většinovým názorem ostatních odborových organizací prosazujících jednotnost podmínek penzijního připojištění (a nejen jich) napříč velkou trojicí železničních podniků.

Bezplatný právní servis ČMKOS

Aliance drážního provozu je od září 2018 řádným členem Českomoravské konfederace odborových svazů. Právního poradenství ČMKOS využíváme nejen my jako odborová organizace, ale může jej bezplatně využít každý řádný člen Aliance drážního provozu, a to ve všech oblastech práva (pracovní, obchodní, občanské, rodinné, správní) a bez omezení četnosti využití. Právníci ČMKOS vám bezplatně pomohou vypracovat nejen kupní nebo darovací smlouvu, ale i návrh na rozvod. Právní poradenství pro členy ČMKOS najdete zde.

Bezpečnost především

Bezpečné pracoviště je základ. Jako prevenci pracovních úrazů proto pro naše členy zajišťujeme kompletně oblast BOZP. Aby byly vaše pracovní podmínky důstojné a pracovní prostředí kvalitní a především bezpečné, jsou naši zástupci pravidelnými účastníky prověrek BOZP na pracovištích. Mají pro to samozřejmě veškerá povinná školení a osvědčení, která jim ukládá platná legislativa.

Nonstop krizová linka

S hlášením pojistných událostí a vážných pracovních úrazů není radno otálet. Jako podpůrný prostředek k nahlášení pracovních úrazů, mimořádné události nebo k řešení pracovněprávních sporů proto provozujeme nepřetržitou krizovou linku 778 508 348, kde jsou vám neustále k dispozici členové předsednictva a Výkonného výboru ADP. Je logické, že v takové situaci budete rozrušeni, ale nebojte – i s tím je počítáno.

Informujeme vás

Na našich webových stránkách máme vždy aktuální informační servis. Zároveň jsme však jedni z vás. Proto od nás máte informace vždy z první ruky. Ať již osobně přímo na pracovišti, nebo prostřednictvím našich interních kanálů. Nebudete proto nemile překvapeni tím, že se něco chystá a vy nevíte co. A i když kolektivní vyjednávání nemusí vždy dopadnout podle vašich i našich představ, vy to budete vědět jako první.

Jsme transparentní

Klíčová rozhodnutí týkající se fungování a dalšího směřování ADP přijímá a schvaluje Kongres. Ten je nejvyšším orgánem ADP a podle platných Stanov je svoláván nejméně jednou ročně. Delegáty s hlasovacím právem volí jejich regionální organizace v poměrném zastoupení k počtu členů, s hlasem poradním se však jednání Kongresu může zúčastnit každý člen ADP.

Nezapomínáme na bývalé kolegy

Vážíme si našich bývalých kolegů, kteří již nejsou aktivními zaměstnanci a užívají si zaslouženého důchodu. Pravidelně se pro ně snažíme organizovat společná setkání jako vyjádření úcty a poděkování za jejich činnost v dobách jejich aktivního působení v ADP. Mimo společného zavzpomínání od nich čerpáme drahocenné zkušenosti a inspiraci, kterou můžeme implementovat v naší současné odborové práci.

Podobná neformální setkání ale pravidelně organizujeme i pro naše aktivní kolegy. Co třeba výlet motorovou lodí z centra Prahy až ke hrázi slapské přehrady se sklenkou prosecca a výhledem na malebnou přírodu?

Máte dotazy?

Zeptejte se nás! Kontaktujte zástupce Výkonného výboru ADP nebo předsedu Regionální organizace ve vaší oblasti, kteří vám rádi pomohou i s případným přestupem z jiné odborové organizace. Kontakty naleznete zde.

Společně budeme silnější.
Přidej se k nám!

Už jsi členem? Šiř naše vize dál.
Děkujeme.

Aliance drážního provozu
10 let s vámi a na vaší straně!