Dne 14. 12. se konalo poslední jednání VV Aliance drážního provozu v roce 2023. Úvodem jednání proběhla diskuse k návrhu zásad a rozpočtu FKSP SŽ 2024 a následně bylo schváleno stanovisko k návrhu zaměstnavatele ohledně Zásad FKSP SŽ a návrhu rozpočtu FKSP SŽ na rok 2024. Cílem Aliance drážního provozu je rozdělit co největší část prostředků z FKSP SŽ formou čipové karty rovnoměrně mezi všechny zaměstnance SŽ. Toto stanovisko bylo předáno řediteli 010 Ing. Pavlovi Kouckému, který se zúčastnil jednání VV Aliance drážního provozu. Následně byla diskutována problematika Směrnice 29 SŽ, která upravuje podmínky penzijního spoření a životního pojištění zaměstnanců SŽ. Dlouhodobým cílem Aliance drážního provozu bylo zkrátit sankční dobu při vypovězení smlouvy o penzijním pojištění zaměstnanců SŽ, tato doba je 5 let. V rámci KV na rok 2024 bylo dohodnuto, že od 1. 1. 2024 si mohou zaměstnanci SŽ, kteří v posledních 5 letech vypověděli tuto smlouvu, znovu požádat o příspěvek na penzijní pojištění a příspěvek jim bude opětovně vyplácen. Tato dohoda byla uzavřena i z důvodu nových podmínek v rámci vyplácení prostředků z FKSP, zaměstnavatel je povinen přispívat 50 % z FKSP na penzijní pojištění zaměstnanců a pokud zaměstnanec nemá uzavřeno pojištění, nemá zaměstnavatel možnost jak přispívat.

Na závěr jednání se uskutečnila diskuse nad návrhem rozpočtu Aliance drážního provozu na rok 2024, byly vypořádány připomínky RO a následně došlo ke schválení rozpočtu. Na závěr jednání byly stanoveny termíny jednání VV Aliance drážního provozu v roce 2024 a stanoven termín celorepublikového Kongresu ADP.