Dne 29. 8. se v Praze uskutečnilo plánované jednání odborových svazů a zaměstnavatele. V úvodu jednání ředitel odboru personálního Ing. Pavel Koucký informoval o připravovaných změnách ZP (práce na DPP, DPČ, práce na dálku). V současné době není jasné, v jaké podobě budou tyto změny poslaneckou sněmovnou přijaty, ale zcela jistě budou mít zásadní dopad na současnou PKS SŽ na rok 2023 a též se promítnou do podoby budoucí PKS SŽ. Totožná je i situace v oblasti FKSP a zaměstnaneckých benefitů.

V dalším bloku byl představen návrh na vznik nové OJ SŽ Facility, který byl v srpnu schválen Správní radou SŽ. Zaměstnavatel informoval o probíhajících organizačních změnách v rámci jednotlivých OŘ, cílem těchto změn je celková úspora zaměstnanců o 1,5 %. Dle informací od zaměstnavatele nedojde k režimu hromadného propouštění. Pro přijímaní nových zaměstnanců do provozních profesí řízení provozu a infrastruktury, které dlouhodobě trpí nedostatkem zaměstnanců bude uplatňována výjimka ze stop stavu, který je uplatňován od 1. 7. 2023. Dále byl předložen návrh na úpravu Směrnice SŽ 75 Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání. Návrh na úpravu se týká prodloužení doby psychické způsobilosti posuzovaných osob z důvodů vyjmenovaných ve směrnici. Zaměstnavatel předložil k projednání hodnocení PKS SŽ 2023 za 1. pololetí a čerpání Plánu akcí k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek za 1. pololetí 2023. Výše předložené materiály budou projednány VV Aliance drážního provozu v měsíci září.