Nedostatek zaměstnanců, závažný problém posledních několika let, se snaží vedoucí pracovníci řešit různými způsoby. Tam kde celá léta sloužili dva zaměstnanci ve směně je rozhodnuto, že postačí jeden a to aniž by došlo k jakékoliv podstatné změně co do množství či technologie práce. Snaha některých přednostů PO je v současné době upřena do prodlužování nočního střežení na úkor pracovní doby, čímž dojde k další úspoře zaměstnanců. Aktuálně se argumentuje změnou GVD. Přitom v mnoha stanicích v době nočního střežení je v převážné většině případů uskutečňována jízda vlaků ad hoc dle požadavků dopravců. Tyto úspory za každou cenu jsou samozřejmě v neprospěch stávajících zaměstnanců a zároveň odrazují i potencionální uchazeče o zaměstnání v těchto profesích. Přáním všech zaměstnanců je docílit plné zaměstnanosti a snad by to stejné mělo být i na straně vedoucích pracovníků naší firmy. Jak ovšem výše uvedené příklady ukazují není tomu všude tak.

Zhoršováním pracovních podmínek zaměstnanců velmi pravděpodobně nebude docíleno rychlého náboru a doplnění stovek chybějících zaměstnanců řízení provozu a to přes veškeré pozitivní náborové snahy ze strany odboru personálního. Toho lze docílit jedině zlepšováním nabídky a atraktivity zaměstnání.  Nezbývá než věřit, že nakonec zvítězí zdravý rozum a výše uvedená opatření zhoršující pracovní podmínky zaměstnanců a to za situace jejich akutního nedostatku budou včas revidována.

 Resized 20191113 152024 6586