V pondělí 25. září 2023 proběhla na Oblastním ředitelství Plzeň pravidelná schůzka zaměstnavatele se zástupci místně příslušných odborových centrál.

Ředitel OŘ Plzeň Ing. Makovec informoval o dosavadních úsporách energií, v nadcházejícím období bude v tomto trendu pokračováno. Ve vytipovaných lokalitách proběhla výměna světelných zdrojů a chystá se zahájení realizace výstavby střešních fotovoltaických elektráren v Českých Budějovicích a na 3 objektech v Plzni (sídlo OŘ v Sušické ul., budova Ústředního stavědla Plzeň-Triangl, objekt Správy tratí v Plzni-Koterově). Vyprodukovaná elektřina bude plně využita lokální distribuční soustavou Správy železnic.

Přítomni zástupci odborových svazů byli informováni o aktuálním vývoji množství přesčasové práce a o strategií náboru nových zaměstnanců s ohledem na věkový průměr zaměstnanců v provozních profesích.

Bližší informace o proběhlém jednání jsou uveřejněny v interních kanálech přístupných pouze členům ADP: Uzavřené skupině ADP a WhatsApp skupině Regionální organizace Plzeň.