Vážení členové, kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na jednání Výkonného výboru Aliance drážního provozu, které se bude konat v pátek dne 12. 4. 2013 od 14, 00 hod v kulturním sále na Smíchově. 

Zváni jsou všichni členové i případní zájemci o členství. Drobné občerstvení bude zajištěno.

 

Pozvánka ke stažení v PDF:

Dne 18. března 2013 jsme byli předsedou ZO OSŽ Řízení železničního provozu Petrem Lorencem pozváni na konferenci, která se uskutečnila v Kolíně. Po následné prezentaci a představení Aliance drážního provozu bylo hlasováním tamními delegáty odsouhlaseno zaniknutí organizace a přestup jejich členů do ADP, což přítomní členové stvrdili vyplněním a podepsáním přihlášky do ADP. 

Našim členům se zdarma zajišťuje právní zastoupení v pracovněprávních vztazích včetně otázek souvisejících s problematikou BOZP. Právní pomoc se nevztahuje na případy a  skutky prokazatelně spojeny s požitím alkoholu, omamných a dalších návykových látek.

Právní pomoc zajišťuje Aliance drážního provozu v zastoupení Mgr., Bc. Arnoštem Špačkem. Bližší a konkrétnější údaje zde naleznete již brzy.

V pátek 15. března 2013 se v pražském Radotíně uskutečnil historicky první volební kongres Aliance drážního provozu, na kterém byla po přednesení a schválení programového prohlášení a Stanov zvolena návrhová, mandátová a volební komise. Následně došlo k volbě veřejným hlasováním do orgánů Výkonného výboru ADP a Centrální revizní komise. Výkonným výborem bylo volbou hlasováním zvoleno předsednictvo ADP.

Na volebním kongresu byl zvolen Výkonný výbor Aliance drážního provozu ve složení:

-          Bc. Jan Zazvonil

-          Daniel Linc

-          Pavel Hanka

-          Petr Fučík

-          Šárka Jiroušková

 

Výkonný výbor zvolil členy předsednictva, kteří se stali statutárními zástupci ADP ve složení:

-          Předseda Aliance drážního provozu Bc. Jan Zazvonil

-          Výkonný místopředseda Aliance drážního provozu Petr Fučík

-          Místopředseda Aliance drážního provozu Daniel Linc

 

Do Centrální revizní komise byli navrženi členové ADP:

-          Lenka Gillichová

-          Luboš Novotný

-          Bc. Tomáš Valenta

 

Tito členové byli následně veřejnou volbou hlasováním zvoleni a centrální revizní komise si za svého předsedu zvolila paní Lenku Gillichovou.

Na závěr bylo přítomnými delegáty schváleno Usnesení volebního kongresu Aliance drážního provozu.