Datum 31. 5. 2022 znamenalo u Správy železnic ukončení prověrek BOZP pro letošní rok. Ve sjednané PKS máme zakotveno, že na odstraňování závad v oblasti BOZP a zlepšení pracovních a sociálních podmínek je alokována částka ve výši 70 mil. Kč. Každoročně při kolektivním vyjednávání probíhají bouřlivé diskuse nad tímto limitem, který je i přes svoji výši nedostatečný. Převodem budov pod SŽ od ČD a.s. veškeré závady, které byly dlouhodobé a přetrvávající, má SŽ nyní na starost a k řešení. Jako každý rok se snažíme za odborový svaz ADP těchto prověrek zúčastňovat a upozorňovat zaměstnavatele na závady, které na pracovištích jsou nově zjištěné nebo přetrvávající. Za těch několik málo let, co má SPS budovy ve správě, se udělalo mnoho práce ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek. Na velkém počtu pracovišť, nejen dopravních kancelářích, ale i na hradlech, stavědlech nebo v objektech, které využívá ST, SSZT, SEE apod. došlo k postupné eliminaci lokálních topidel na pevná paliva za přímotopy, panely nebo plynové ústřední vytápění. Mnoho železničních stanic prošlo revitalizací, nejen nově opravený plášť budovy, střecha, okna, dveře, ale i sociální zázemí WC, kuchyňky, sprchy a vlastní provozní místnosti. Pracovní prostředí se postupně mění, ale je to dlouhodobý a nákladný proces, který bude stále potřebovat dostatek finančního krytí ze strany zaměstnavatele.

Lékaři pracovnělékařských služeb dochází na tyto prověrky výjimečně. Světlou výjimkou jsou PO Praha hl. n., PO Kolín a PO Beroun, kde se lékařky zúčastňují pravidelně a samy vidí, k jakým změnám k lepšímu postupně dochází. Bohužel na jiných PO je zájem z jejich strany minimální, což úplně neodpovídá smluvním podmínkám.

Na pracovištích jsou problémy, které nevyřeší ani prověrky BOZP. Chybějící pitná voda, kanalizace, atd. Tyto záležitosti jsou ovšem významnou investicí, na kterou v dnešní obtížné době se prostředky hledají velmi těžko. Pak se musí pitná voda z kohoutku nahradit balenou, suché WC chemickým. Správa pozemních staveb se snaží vyjít vstříc požadavkům, které zaměstnanci mají, ale vždy jsou limitováni rozpočtem. Níže jsou pro ilustraci fotografie některých pracovišť, které jsou po rekonstrukci nebo se teprve plánují.

20220303 090313

20220309 100249

20220526 102940

20220526 103905

20220413 084737

20220524 105002

20220524 102033

20220530 103845