Těmito slovy, by se dalo shrnout jednání pracovní skupiny pro stejnokrojové součástky a OOPP, které se konalo v sídle SŽDC dne 2. 4. 2019. Paní ředitelka Odboru nákupu veřejných zakázek Mgr. Kotková, Ph.D. představila plán implementace nových stejnokrojů, který by měl být v roce 2019 ve fázi případných úprav, které byly požadovány zástupci odborových organizací a současně budou akceptovány managementem firmy. V druhé polovině roku se předpokládá vyhlášení soutěže na dodavatele, aby od ledna 2020 mohl být v centrálním skladu v Hradci Králové připraven dostatečný soubor pro první skupiny zaměstnanců. V rámci diskuse bylo velmi obtížné nalézt konsensus u všech nových testovaných součástek, nejvíce negativních emocí vzbudilo vzorování puloverů a vest a nový typ červených stejnokrojových čepic. Naopak shoda byla nad provedením sukní, kalhot, vázanek, šátků i košil. Bylo navrženo v rámci diskuse zrušení bundokošil, které by byly nahrazeny jiným režimem užívání nového vzoru bílých košil. Tímto aktem by došlo ke snížení zásob na skladě, dále k jednotné barevné kompozici a eliminaci zažitých stereotypů. V rámci přípravy změny předpisu SŽDC Zam3 zazněla otázka řešení stylu oblékání na CDP a ústředních stavědlech, kde by se mohlo dosáhnout jiné nárokovosti dle vykonávané činnosti místo principu založeném na KZAM jako nyní. Připomínky a návrhy byly shodně prezentovány ADP a OSŽ pro signalisty, hradlaře a další zaměstnance nejen řízení provozu, které jsou vybavovány OOPP a na základě podnětů by tito zaměstnanci požadovali do nároku trika oranžové barvy s dlouhým rukávem nebo mikiny. Zástupci SŽDC, přislíbili interní diskusi a řešení těchto požadavků.

Vedení organizace nebude mít snadnou úlohu s identifikačním procesem, což změna vizuálního stylu uniforem nepochybně je. Zaměstnanci jsou většinově velmi citliví na změny, ale pokud bude dodržen princip elementární názorové vyváženosti ze strany sociálních partnerů, mohou získat všichni, což ukáže budoucí období.