Ve čtvrtek dne 20. 4. 2023 se konal Kongres Regionální organizace ADP Oblastního ředitelství Hradec Králové v Pardubicích.

Předsedkyně Regionálního výboru Hana Hasenöhrlová přivítala v úvodu všechny zúčastněné členy a představila sedm kandidátů na delegáty kongresu s hlasem rozhodujícím i s hlasem poradním.

Následně předala slovo zástupkyni ve Výkonném výboru za hradeckou organizaci, Šárce Jirouškové, která informovala o připravovaném volebním kongresu v Pardubicích. Po přestávce byli zvoleni navrhovaní kandidáti.

Po příchodu pohovořil výkonný místopředseda Petr Fučík o novém složení předsednictva ADP, jelikož Ing. Jan Zazvonil nekandiduje na předsedu svazu.

Během diskuze byly zodpovězeny dotazy ohledně pracovní skupiny ke střežení pracoviště.

V úterý dne 4. dubna se v Plzni konal Kongres Regionální organizace ADP Plzeň. V úvodu přivítal členy předseda Regionálního výboru Jiří Berka, který následně předal slovo předsedovi ADP p. Zazvonilovi, který přítomné informoval o připravovaném volebním kongresu v Pardubicích. Jednaní pokračovalo volbou delegátů kongresu s hlasem rozhodujícím i s hlasem poradním. Dále předseda informoval členy, že již nekandiduje na předsedu svazu a ukončí své působení ve volených funkcích i v Regionální organizaci ADP Plzeň. V posledním týdnu měsíce dubna se uskuteční doplňující volby do RV ADP Plzeň elektronickou formou. 

Výkonný místopředseda Petr Fučík pohovořil o složení nového předsednictva ADP, které bude žádat o důvěru na Volebním kongresu v Pardubicích dne 12. 5. 2023. Zároveň zdůraznil, že nebude přerušena kontinuita ve směřování odborového svazu ADP.

Následovaly informace ze zásadních jednání u Správy železnic nebo z ČMKOS. Během diskuse byly zodpovězeny veškeré dotazy.

IMG 20230404 WA0003

Vážení členové,
srdečně Vás zveme na Volební kongres ADP v Pardubicích, který se bude konat 12.05.2023 v Domě Techniky.

Na Volební kongres budou zvoleni delegáti na základě poměrového klíče v jednotlivých RO ADP v průběhu měsíce dubna, v některých RO již volba delegátů byla uskutečněna. Pokud se kromě zvolených delegátů budete chtít zúčastnit jako člen s hlasem poradním, bude to zájemcům umožněno.

Případnou účast nahlaste SMS: 778 065 665 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 30.04.2023

Srdečně zve Předsednictvo a VV Aliance drážního provozu

Jak jste byli informováni na posledním jednání, obdrželi jsme od dodavatele termíny, které byly předány k naplnění do našich OS. Na základě telefonátů zaměstnanců do Františkových Lázních ohledně RP byla prvotně podána informace, že Fr. Lázně nebudou nyní RP přijímat. Poté, co jsme na první termín z 30 možných účastníků obsadili 28 a odeslali seznam do Fr. Lázní, tak jsme zpět obdrželi informaci, že s takovými počty nepočítají, a že mají obsazeno.

Od té chvíle to intenzivně řešíme s hlavním dodavatelem společností AZTM Services, která nás informovala, že se jedná o porušení ze strany Fr. Lázní a hledají cesty nápravy. Není problém jen s nejbližším termínem, ale se všemi, které jsme od dodavatele k Fr. Lázním obdrželi. Reálně nastává nyní situace, kdy stahujeme od zaměstnanců předané poukazy, protože poskytovatel není schopen zajistit plnění v těchto lázních. Ostatní střediska nyní nejsou dotčena, a naopak se v nich hledají dostupné další kapacity.

Víme, že někteří nespokojení zaměstnanci se na Vás obrací, tak jsme chtěli, abyste byli o stavu věci informováni.

Jakmile bude nějaký další vývoj, budeme vás informovat.

Milé kolegyně,
Milí kolegové,

zveřejňujeme Organizační pokyny OS KOVO k demonstraci 29. 3. 2023 proti zvyšování věku pro odchod do důchodu a za dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance pracující v náročných profesích.

Jménem OS KOVO, ale také celé ČMKOS, která se k tomuto protestu připojila, děkujeme všem, kdo se zapojili do propagace tohoto protestu, ale také těm, kdo přijdou osobně tuto protestní akci podpořit.

Odborový svaz ADP podporuje demonstraci OS KOVO, která se uskuteční dne 29. 3. 2023 v Praze. Účastníky demonstrace žádáme, aby dodržovali stanovené pokyny organizátorů.

Dne 21. 3. 2023 se v odpoledních hodinách konalo v sídle Správy železnic společné jednání zástupců OC a zaměstnavatele.

Ing. Koucký informoval přítomné, že Správní rada schválila Plán hospodaření SŽ pro rok 2023. Na základě tohoto dokumentu byl představen materiál Rozpis plánu MOON pro rok 2023"Zálohový příděl FKSP na rok 2023", který byl následně odsouhlasen. Další informací bylo zahájení čerpání KOP pro zaměstnance s nárokem v letošním roce od 5. - 16. dubna 2023 (dle jednotlivých lokalit). V rámci projednání a informování byl předložen materiál o dopadu a konečné podobě organizačních změn od 1. 4. 2023, vyhodnocení prověrek BOZP za rok 2022 či stav průběžného čerpání z kapitoly individuální rekreace (C-FKSP). 

Následovalo jednání pracovní skupiny k problematice institutu střežení pracoviště. Za úsek řízení provozu se zúčastnil Ing. Tuma, MBA. Vzhledem k rozsahu dat navrhl předseda ADP v první fázi problematiku řešit změnou PKS, zrušením ustanovení o druhém přerušení a následně vést diskusi o dalších parametrech. Zaměstnavatel navrhl rozšířené jednání v dubnu popř. v květnu o náměstky ředitelů OŘ pro provoz, aby se snáze dosáhlo potřebného konsensu. 

IMG 20230321 WA0006