Dne 18. 1. 2024 se uskutečnilo pravidelné jednání VV Aliance drážního provozu. Stěžejním tématem VV byly informace z jednání o Zásadách FKSP SŽ a následná diskuse o návrhu zaměstnavatele a stanovisku odborových centrál.

VV ADP vzhledem k vývoji jednání, kdy zatím nedošlo k dohodě Zásad čerpání rozhodl o zaslání otevřeného dopisu OC působícím u SŽ.

O co nám jde v oblasti zásad FKSP SŽ 2024, co navrhujeme? Po změně legislativy v uplynulém roce a schválení vládního konsolidačního balíčku došlo ke zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Touto úpravou došlo k razantnímu snížení prostředků, které může SŽ přerozdělit ve shodě s OC mezi zaměstnance. Návrhy, které předložil zaměstnavatel a některé OC, předpokládají poměrně velké rozdíly v čerpání fondu mezi zaměstnanci SŽ, např. možnost čerpání fondu čipovou kartou, již žádná z jednajících stran nepodporuje. V roce 2023 čerpání formou karty využilo cca 80 % zaměstnanců. Aliance drážního provozu navrhuje větší část prostředků přerozdělit formou čipové karty, nebo limitu na zaměstnance.

V závěru jednání VV byly jednotlivými zástupci RO ADP předány aktuální informace z jednotlivých OJ, kde probíhají jednání, nebo již došlo k dohodě o zvýšené VO pro zaměstnance na pracovištích se zvýšenou psychickou zátěží. Diskutovala se též problematika přepínání žst. Pardubice a rozvržení pracovní doby u zaměstnanců OŘ Hradec Králové.

Dne 19. 1. 2024 se uskutečnilo plánované jednání OC a zaměstnavatele o podobě zásad FKSP SŽ 2024. Po celodenním jednání k dohodě nedošlo a jednání budou pokračovat dále během měsíce ledna.

Kolegové a přátelé,
v předvánoční atmosféře bychom rádi využili příležitosti popřát Vám všem krásné a klidné Vánoce. Mnozí z nás svátky a závěr roku strávíme na pracovištích, také tam přejeme pokud možno klidný průběh svátků vánočních. Zároveň bychom Vám rádi poděkovali za podporu a spolupráci v tomto roce.

Nebyl to pro nás jednoduchý rok. Snažili jsme se udržet standardy a benefity, na které jste zvyklí, ve stejné podobě i na příští rok, což je v této době velice obtížné. Odboroví zástupci Aliance drážního provozu na všech úrovních udělali vše, co bylo v jejich silách a možnostech, aby nedošlo k výraznému zhoršení pracovních a sociálních podmínek našich členů a zaměstnanců. V letošním roce nebyla uzavřena Dohoda o čerpání FKSP pro rok 2024 a nevíme, jaké prostředky budou uvolněny na činnost odborových organizací. Proto jsme se rozhodli nevyplácet bonusy, jako v předešlých letech před Vánoci, a tyto prostředky prozatím ponechat na sociální výpomoci pro naše členy a vytvořit rezervní fond do příštího roku.

Děkujeme za Vaši důvěru a společně strávený rok. Těšíme se na spolupráci a setkání v roce 2024.
Krásné svátky a šťastný nový rok 2024 Vám přejí Daniel Linc a VV Aliance drážního provozu.

Dne 14. 12. se konalo poslední jednání VV Aliance drážního provozu v roce 2023. Úvodem jednání proběhla diskuse k návrhu zásad a rozpočtu FKSP SŽ 2024 a následně bylo schváleno stanovisko k návrhu zaměstnavatele ohledně Zásad FKSP SŽ a návrhu rozpočtu FKSP SŽ na rok 2024. Cílem Aliance drážního provozu je rozdělit co největší část prostředků z FKSP SŽ formou čipové karty rovnoměrně mezi všechny zaměstnance SŽ. Toto stanovisko bylo předáno řediteli 010 Ing. Pavlovi Kouckému, který se zúčastnil jednání VV Aliance drážního provozu. Následně byla diskutována problematika Směrnice 29 SŽ, která upravuje podmínky penzijního spoření a životního pojištění zaměstnanců SŽ. Dlouhodobým cílem Aliance drážního provozu bylo zkrátit sankční dobu při vypovězení smlouvy o penzijním pojištění zaměstnanců SŽ, tato doba je 5 let. V rámci KV na rok 2024 bylo dohodnuto, že od 1. 1. 2024 si mohou zaměstnanci SŽ, kteří v posledních 5 letech vypověděli tuto smlouvu, znovu požádat o příspěvek na penzijní pojištění a příspěvek jim bude opětovně vyplácen. Tato dohoda byla uzavřena i z důvodu nových podmínek v rámci vyplácení prostředků z FKSP, zaměstnavatel je povinen přispívat 50 % z FKSP na penzijní pojištění zaměstnanců a pokud zaměstnanec nemá uzavřeno pojištění, nemá zaměstnavatel možnost jak přispívat.

Na závěr jednání se uskutečnila diskuse nad návrhem rozpočtu Aliance drážního provozu na rok 2024, byly vypořádány připomínky RO a následně došlo ke schválení rozpočtu. Na závěr jednání byly stanoveny termíny jednání VV Aliance drážního provozu v roce 2024 a stanoven termín celorepublikového Kongresu ADP.

Dne 30. listopadu 2023 byla sjednána Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace, na rok 2024. Za zaměstnavatele sjednal tuto kolektivní smlouvu generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, se zástupci všech 9 odborových organizací působících u této organizace.

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2024 dochází zejména ke zvýšení tarifních mezd o 4,2 % a zachování dosavadní úrovně ostatních složek mzdy a dosavadních benefitů.

Současně došlo v rámci kolektivního vyjednávání k dohodě o vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2023 ve výši 12 000 Kč zaměstnancům Správy železnic, kteří splní stanovené podmínky.

„Jsem velmi rád, že jsme dospěli k dohodě, která s ohledem na složité ekonomické, finanční a legislativní podmínky příštího roku představuje pro zaměstnavatele maximální možný závazek a současně přinese v příštím roce zachování zaměstnanosti, jistotu a dobré podmínky našim zaměstnancům. Věřím, že Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel.“ uvedl po podpisu generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb v podmínkách nové legislativy, účinné od 1. 1. 2024, a o dalších interních normách.

Dnes jsme podpořili svou účastí demonstraci za lepší Česko. Protestní akce se v hojném počtu zúčastnili členové ADP, zaměstnanci Správy železnic, bývalí zaměstnanci a důchodci.

Hlavní důvody pro Den protestů:

  • zásadní zhoršení životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin,
  • pokles reálných mezd,
  • dopady konsolidačního balíčku,
  • zásadní hrozba zdražení energií,
  • kroky vlády v oblasti důchodů.

Za Alianci drážního provozu bych rád poděkoval všem, kteří se akce zúčastnili.

Na Malostranském náměstí jsme dnes s kolegy odboráři z odborových svazů působících u SŽ dokázali, že umíme být jednotní a doufám, že budeme společně postupovat v oblasti kolektivního vyjednávání u SŽ a nedojde v roce 2024 propadu reálných mezd u zaměstnanců SŽ.

Vážení kolegové, vzhledem k blížícímu se termínu připravované demonstrace „Za lepší budoucnost ČR“, upřesňujeme organizační informace.

Sraz demonstrantů ADP bude v Praze na hlavním nádraží v 11.00. Odtud společný odchod na náměstí Jana Palacha.

Přerov, Olomouc, Česká Třebová, Choceň, Pardubice, Kolín- vl.č. 892 Slovácký expres
Brno - vl. č. 582 Metropolitan
Plzeň – vl.č. 365 Západní expres
Děčín – vl.č. 257 Vindobona
České Budějovice, Tábor – vl.č. 330 Jižní expres
Ostrava – vl.č. 512 Pendolino

Podpořme svou účastí naši společnou věc.