Častým tématem diskusí mezi železničními zaměstnanci v souvislosti s uzavíráním nových Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě mezi objednavateli dopravy (krajské samosprávy a Ministerstvo dopravy) a dopravci je platnost zaměstnaneckých jízdních výhod - tzv. „režijek“. Ty zpravidla nejsou uznávány ve vlacích soukromých dopravců, Tarif připouští jejich neuznávání i ve vlacích dopravce ČD zajišťovaných v režimu veřejné služby na základě nabídkového řízení.

To se částečně týká i vlaků v objednávce Plzeňského kraje, kde platí, že jízdní výhody budou v období platnosti jízdního řádu 2023/2024 uznávány na území Plzeňského kraje ve všech vlacích Českých drah s výjimkou:

  • osobních a spěšných vlaků čísel 7800-7833, 7840-7861, 7870-7877 v úseku (Klatovy –) Přeštice – Plzeň – Rokycany – Kařez (linka P2),
  • spěšných vlaků čísel 1660-1672, 1680-1691 v úseku Plzeň hl.n. – Chodová Planá, osobních vlaků čísel 7303, 7305 a 7308 v úseku Planá u Mar. Lázní – Chodová Planá a osobních vlaků čísel 7320 a 7321 v úseku Plzeň hl.n. – Svojšín (vše linka P1 západ).

Soukromými dopravci budou v období platnosti jízdního řádu 2023/2024 obsluhovány:

  • osobní a spěšné vlaky Plzeň-Jižní Předměstí – Nepomuk – Horažďovice předměstí a dále osobní vlaky (Pňovany –) Kozolupy – Plzeň – Blovice (– Nepomuk), pro které se vžilo jejich dřívější označení „Plzeňská linka“ (linka P1 jih, dopravce ARRIVA vlaky),
  • osobní vlaky (Strakonice –) Horažďovice předměstí – Sušice – Klatovy (linka P11, dopravce GW Train Regio),
  • osobní vlaky Domažlice – Klatovy (linka P23, dopravce GW Train Regio),

v objednávce Ministerstva dopravy pak rychlíky Plzeň – Most (linka R25, dopravce GW Train Regio).

Pro úplnost dodejme, že v osobních vlacích na lince P2 v úseku Beroun – Kařez (tj. na území Středočeského kraje) a ve spěšných vlacích na lince P1 západ v úseku Chodová Planá – Cheb – Karlovy Vary (tj. na území Karlovarského kraje) budou jízdní výhody ČD uznávány pouze v kombinaci s příplatkem pro komerční vlaky a vybrané linky (časovým nebo jednorázovým).

Uznávání jízdních výhod na území Plzeňského kraje je zjednodušeně naznačeno v následujícím schéma (tečkovanou čarou jsou naznačeny úseky obsluhované pouze několika málo spoji, zpravidla v okrajových částech dne).