V pondělí dne 7.10. 2019 se konalo pravidelné jednání Rady ČMKOS. Předseda p. Josef Středula přivítal zástupce jednotlivých OC. Následovalo hlasování o přijetí nového člena Odborový svaz Jednota tlumočníků a překladatelů s pozitivním výsledkem. Tento odborový svaz se stane 31.členem ČMKOS. Dále byla zmíněna informace o stavu členské základny. Počet členů odborů neustále roste a to zejména mezi mladými lidmi. Tento trend momentálně zaznamenáváme i v ADP. Ukazuje se, že být členy odborů je stále více cool i mezi mladými lidmi. Ekonom Martin Fassmann zhodnotil vývoj míry inflace (aktuálně 2,6%) a okomentoval predikci inflace pro rok 2020, kterou vidí v rozmezí 2,5-3%. Predikce ČNB jsou 3% a ECB předpovídá inflaci 2,1%. Předseda Středula zmínil nadcházející předsednictví ČR v EU ve druhé polovině roku 2022. Toto předsednictví chápeme jako šanci pro ČR i v souvislosti s rychlejší konvergencí k ekonomicky vyspělejší části EU. Bohužel naši vládní politici to tak nevidí, když na rozpočet předsednictví vyčlenili zhruba poloviční částku než na stejný účel vynaložila nepoměrně menší Malta. Předseda Středula v hodnocení uplynulého období zmínil návštěvu Kongresu ADP v Pardubicích a ocenil možnost diskutovat s námi a generálním ředitelem SŽDC. Diskutovány byly rovněž ohlasy na manifestační mítink Konec levné práce. Bylo zaznamenáno mnoho pozitivních ohlasů a to i ze zahraničí. Kritiky je vyzdvihována zejména skutečnost, že ČMKOS předkládá ucelenou vizi naší ekonomické budoucnosti a možné cesty k rychlejší změně naší ekonomiky a její přiblížení k vyspělé části EU. Nejsou to tedy již jen snahy o vyšší mzdy. Studie ČMKOS „Šance na přibližování českých mezd vyspělé EU“, jejíž autory jsou přední čeští a jeden britský ekonom, vzbudila zájem i v zahraničí, takže bude v nejbližší době přeložena do angličtiny. Naši čtenáři si ji mohou stáhnout zde: https://ipodpora.odbory.info/dms/soubory/index?file=pohledy_01-2019_20190916150323.pdf

Zazněla informace o aktuální diskusi v Evropském parlamentu týkající se zavedení Evropské minimální mzdy. V této věci se nejvíce angažuje eurokomisař pro zaměstnanost Nicolas Schmit. Nicolas Schmit před výborem europarlamentu pro zaměstnanost a sociální věci prohlásil, že minimální mzda nemůže být stejná v celé EU, ale určitá kritéria pro úroveň minimální mzdy je třeba stanovit s ohledem na místní životní náklady, za nepřetržité konzultace s členskými státy. Pro zajímavost minimální mzda v ČR patří k nejnižším v EU a v tomto ohledu jsme na 17.místě z 22 zemí EU kde se minimální mzda uplatňuje. Za námi je již jen např Rumunsko, Bulharsko atd. Před námi je mimo jiné Polsko i Slovensko. Nejvyšší minimální mzda je v Lucembursku. Minimální mzda v Německu je 9,19 € na hodinu což je cca 40.200 Kč měsíčně, v ČR 13.350 Kč. ČR je v cenové hladině přibližně na úrovni 66% Německa. Průměrná mzda v ČR je na úrovni cca 34% ( cca 1.350 €) oproti Německé průměrné mzdě (3.800€)