Současná vláda měla více než obligátních 100 dní hájení, aby předvedla své umění. Inflace, ač z poloviny nastartována již minulou vládou se nadále prohlubuje. Některé zbytečně vynaložené náklady v boji s koronavirovou nákazou a z toho plynoucí vysoké deficity státního rozpočtu (r. 2020 a 2021 okolo 400 mld. Kč), nesmyslné lockdowny, rozdávání peněz všem před volbami to byly chybné kroky Babišovy vlády. Hysterie sdělovacích prostředků, neustálé papouškování toho, co vše se může zdražit a co se rozhodně zdraží, přispěla k všeobecné panice a prodejci začali cítit šanci, že by mohli opravdu zdražit a také tak učinili. Lidé v panice, že se předpovědi naplňují začali ukládat své peníze (po špatných zkušenostech s krachy investičních společností) do nemovitostí, jejichž ceny začaly v důsledku vysoké poptávky raketově stoupat a staly se nemalým příspěvkem inflace v minulém roce.

Je nepochybné, že celá řada cenových nárůstů byla ve skutečnosti uměle nastavena jen tím, že někdo prohlásil, že je zde inflace a všichni zdražují (tak proč ne taky my). Současná vláda neučinila a nečiní proti inflaci téměř nic. Snaží se sice hasit požár různými podporami nejchudších a rodin s dětmi. Ale v podstatě řeší jen důsledky a vůbec neřeší příčinu zdražování. Proč vláda nevyužívá např. Zákon o cenách č.526/1990 Sb.? V některých případech mohou být ceny stanoveny úředně (děje se tak v mnoha zemích EU). V některých oblastech mohou být vyhlášena cenová moratoria. Proč nekoná MF, ERÚ, ČTÚ, MZ, SÚKL, Celní úřad, kraje či obce? Všechny tyto instituce mají možnost ceny regulovat. Proč vláda nevysílá jasný signál, že inflace je zlo? Proč neříká: "zahajujeme frontální útok proti inflaci"? Jen tyto verbální intervence mohou způsobit snížení inflace o 1-2 % a nestojí to náš stát nic. Stejně tak mohou činit sdělovací prostředky. Proč se vláda neptá obchodníků, jak je možné, že zdražili zboží z dovozu, když koruna v poslední době posílila vůči euru o několik procent? Bohužel současná vláda žádné takové signály nevysílá. Naopak. Veze se na vlně inflace a namísto, aby snížila DPH a lidem ulevila, tak vybírá díky inflaci na DPH o 70-100 mld. Kč ročně navíc! A čím vyšší inflace, tím více to bude. V tomto kontextu vláda zároveň snižuje daně firmám a zároveň zmrazila mzdy většině zaměstnanců státu. Zajímavé, jak v tomto byla akční a v podstatě okamžitě po nástupu nové vlády bylo toto zmrazení odsouhlaseno!

ČD zvýšily mzdy svým zaměstnancům pro rok 2023 lehce přes 5 %. Je to žalostně málo při inflaci 16 % a znamená to razantní pokles reálné mzdy. Nejsem zaměstnancem této firmy. Ale byl vyslán signál kam se asi mohou vyjednávání o mzdách na rok 2023 ubírat. Zdá se, že vláda se rozhodla celou tíhu inflace přenést na bedra zaměstnanců. Čísla jsou vypovídající: Podíl českých mezd na HDP r. 2021 = 45,7 %, odhad 2022 = 44,3 %, dle aktuálně nastavených parametrů lze předpokládat pokles do roku 2025 na 42,5 %. Je zřejmé, že politika současné vlády je nastavena proti zaměstnancům, proti růstu mezd a platů. Naší snahou by měla být konvergence našich mezd k mzdám západní části EU. Není pravdou, že naše produktivita práce je nižší než na Západě. Současná opatření naší vlády vrací ČR zpět k ekonomice levné pracovní síly EU, která produkuje pouze polotovary s úzkým napojením na Německo, kde se produkty finalizují a vytvoří se tam největší zisk. Kromě toho i fabriky na polotovary zde v ČR jsou vlastněny mnohdy zahraničními společnostmi, které těží a dle návrhů naší vlády budou ještě více těžit z levné pracovní síly našich zaměstnanců. Nechceme být levnými zaměstnanci. Nechceme být zemí v podřízeném postavení. Pojďme to změnit.