BOZP

Titulek Datum zveřejnéní
Informace z jednání OC a zaměstnavatele 30. 4. 2024 1. květen 2024
Novela ZP zásadně ovlivní podobu PKS SŽ - Informace z jednání OC 30. srpen 2023
Výkonný výbor Aliance drážního provozu jednal v Hradci Králové 12. červen 2023
Informace ze společného jednání Výkonného výboru s předsedy regionálních organizací 10. březen 2023
U OŘ Plzeň došlo k dohodě nad zvýšenými VO pro rok 2023 26. leden 2023
Prezentace zábleskového světla a struktura nové OJ SS VRT tématem jednání OC a zaměstnavatele 1. září 2022
Informace ze zasedání Výkonného výboru ADP 11. březen 2022
Výkonný výbor ADP zásadně odmítá úvahy o povinném očkování zaměstnanců! 11. září 2021
Upozornění k horku na pracovišti + stejnokrojové součástky v mimořádně teplých dnech 20. červen 2021
4. změna PKS SŽ byla sjednána 3. květen 2021
Psychosociální rizika ve vazbě na ISO 45003 20. duben 2021
U OŘ Plzeň sjednány místní Zásady FKSP pro rok 2021 včetně zvýšených VO pro exponovaná pracoviště 21. leden 2021
Příprava průzkumu zájmu o dobrovolné očkování u Správy železnic 16. leden 2021
Fenomén - Home office 10. prosinec 2020
Informace z jednání VV ADP 15. červen 2020
Výzva odborového svazu ADP generálnímu řediteli Správy železnic 16. březen 2020
Setkání SIBP ADP s vedením OŘ a PO Brno 19. únor 2020
Odborové organizace zahájily dialog o výši výkonové odměny exponovaných pracovišť 9. leden 2019
Spolupráce v oblasti BOZP na železnici dostala nový rozměr 27. duben 2018
Na oblast BOZP nově dohlédne také výkonný místopředseda 30. listopad 2017
Akumulace negativních stresorů může ohrozit bezpečnost dopravy 29. červen 2017
Regionální výbor Brno řeší potíže v uzlu 29. září 2016
Vysoký podíl přesčasové práce je varovným signálem! 30. květen 2016
Zvyšování kvalifikace v oblasti BOZP je vytyčeným cílem ADP 16. duben 2016
Prověrky BOZP u SŽDC, státní organizace zahájeny 7. březen 2016
Závady z prověrek BOZP má smysl monitorovat 7. leden 2016
Riziko zvýšené zrakové zátěže v uzlu Děčín bylo minimalizováno! 14. říjen 2015
Řešitelský problém v PPS Děčín pokračuje 3. říjen 2015
Problematika předpisu Bp 1 17. březen 2014
Uskutečnilo se školení BOZP v pražském Radotíně 25. únor 2014