Ve čtvrtek 8. srpna 2019 se v sídle SŽDC uskutečnilo zasedání Výkonného výboru ADP. V úvodu předseda pohovořil o aktuálních záležitostech, které se týkaly organizačních změn, které se mají uskutečnit. V OŘ UNL se jedná o zrušení výpravčích a dozorců výhybek v žst. Kadaň v souvislosti se změnou technologie obsluhy SZZ a úpravou TZZ. Nově bude doprava organizována ze žst. Kadaň-Prunéřov, kde dojde k posílení denních směn na dva výpravčí. Ostatním nadbytečným zaměstnancům bude nabídnuto jiné pracovní místo či postupováno dle ZP v platném znění. Změna bude realizována k 1. 11. 2019. Další zásadní organizační změnou, které se uskuteční je zapojení uzlu Plzeň do CDP Praha s předpokládaným termínem II.Q/2020. V této souvislosti se v září 2019 uskuteční setkání zaměstnanců ÚS Triangl s ředitelem CDP Praha a zástupci OŘ Plzeň, kde se bude diskutovat především o technologii práce, budoucím obsazení jednotlivých pracovišť jak na CDP, tak na PPV Plzeň. Zaměstnanci, kteří projeví zájem o práci na CDP, budou zapsáni do pořadníku a vysláni na psychologické vyšetření. Bohužel tímto neuváženým krokem SŽDC dojde k rozpojení vazeb, které jsou pro řízení uzlu nezbytné. Dalším negativním vlivem bude dojezdová vzdálenost a časová náročnost, neboť mnoho zaměstnanců dojíždí už nyní do Plzně z jiných tratí v okolí a následný přesun do Prahy na CDP Praha vyvolá potřebu až 6 hodin volného času navíc k dvanáctihodinovým směnám. Bohužel neuváženou centralizací budou regiony „vylidňovány“ a jejich vliv bude klesat, což pouze podpoří pragocentrismus. 

Plzenželezniční uzel Plzeň

Další organizační změna se měla uskutečnit v České Lípě, kde došlo k několika schůzkám vedení OŘ HK, PO Liberec a zástupců odborů. (viz článek https://adpcz.org/608-nedostatek-vypravcich-u-szdc-prinasi-jejich-postupne-ruseni) Vzhledem ke kritickému nedostatku pracovních sil, odmítnutí navržených změn i s možností ukončení pracovního poměru na vlastní žádost, odstoupil zaměstnavatel od navržené změny a současně očekává zklidnění napjaté situace mezi zaměstnanci.

Během měsíce září by mělo začít testování nové součástky pro zaměstnance CDP (shodu nalezli ředitelé CDP Přerov, Praha a NGŘ Ing. Jasenčák). Do testování a následného užívání bude zařazeno pouze tričko s límečkem (polo tričko), které bude mít vzor dle korporátní identity SŽDC. K dalším součástkám jako např. k obuvi, kalhotám či svetrům nebyla dostatečná shoda. Triko bude z bavlny či směsného materiálu, aby vyhovovalo práci na dispečerských sálech s konstantní teplotou.

Další část VV ADP byla věnována návrhu zaměstnavatele ohledně Zásad hospodaření s FKSP na rok 2020, kde zaměstnavatel posiluje vliv cestovní kanceláře ČD Travel na čerpání prostředků, které jsou určeny pro všechny zaměstnance SŽDC. K tomuto tématu se rozpoutala intenzivní diskuse a závěry z ní budou prezentovány na společném jednání se zaměstnavatelem a OC dne 28. 8. 2019. V závěru jednání se řešili organizační záležitosti Kongresu ADP (18. 9. 2019 Pardubice) a rozvoj spolupráce se slovenskými kolegy s odborového svazu OAVD. V odpoledních hodinách se uskutečnila společná schůzka s kolegy ze Slovenska a bylo předjednáno, že na Kongresu ADP dojde ke slavnostnímu podepsání Memoranda o spolupráci mezi ADP a OAVD. V závěru dne se delegace OAVD setkala s kolegy výpravčími na hlavním nádraží v Praze a prohlédli si dopravní kancelář (ústřední stavědlo).