Dne 8. 2. 2023 se v Přerově v restauraci Madona uskutečnily doplňovací volby na pozici místopředsedy RO ADP Přerov. Místopředsedou byl zvolen pan Martin Kuběnka.

Místopředseda ADP Daniel Linc podal přítomným informace o sjednané PKS SŽ 2023, přípravě Kongresu ADP, který se bude konat v květnu 2023. Dále se diskutovalo o změně Stanov a návrzích z jednotlivých Regionálních organizací. Na Kongres ADP v Pardubicích byli zvoleni delegáti Martin Piškula a Martin Kuběnka.