Českomoravská konfederace odborových svazů a její členské svazy jsou mimořádně znepokojeny nekoncepčními nápady vlády na zásahy do důchodů. Vláda se namísto aktivního boje s inflací, v jejímž důsledku všichni obyvatelé České republiky během dvou let zchudnou až o čtvrtinu, zabývá tzv. důchodovou reformou. Pro tu ale nemá ani dostatek podkladů a zjevně ani znalostí a schopnost ji provést kvalitně a ku prospěchu občanů.

Vláda Petra Fialy již více než rok prakticky nečinně přihlíží tomu, jak reálné příjmy obyvatel ČR likviduje jedna z nejvyšších inflací v EU a namísto aktivních opatření na její snížení a efektivní práci na stabilizaci veřejných financí se začíná věnovat otázce důchodů. Aktuálně to vypadá, že nečinnost či neschopnost vlády mají zaplatit ti nejzranitelnější, tedy zaměstnanci a bohužel stále více důchodci, a to jak současní, tak budoucí.

Aktuální vládní návrh na dramatické snížení valorizace, která má podle platné legislativy nastat v červnu, o více než polovinu není ničím jiným než trestáním důchodců. Těm by tak totiž reálná výše prostředků na živobytí klesla zhruba o desetinu. A to jen a pouze kvůli nečinnosti vlády, za což mají zaplatit. Protože pokud bude vláda pokračovat ve svém kurzu neřešení hospodářské a sociální situace podobně hrozivým způsobem jako dosud, inflace bude devastovat příjmy a úspory lidí i nadále.

„Považujeme za nepřijatelné ignorování sociálního dialogu v tak důležité oblasti jako jsou důchody a důchodová reforma. Vyzýváme vládu, aby zastavila rozdělování společnosti a přestala obviňovat a trestat seniory a zaměstnance, kteří inflaci ani deficit příjmů veřejných financí opravdu nezpůsobili,“ říká Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, a doplňuje: „Vyzýváme vládu, aby nezhoršovala situaci důchodců účelovým ohýbáním valorizačního mechanismu důchodů. Vládě silně doporučujeme, aby se věnovala úkolu, se kterým si zatím zjevně neví rady – stabilizaci veřejných financí. A to tak, aby tzv. důchodová reforma nebyla zneužita, přičemž hlavní příčinu chybějících financí v rozpočtech by to stejně nevyřešilo.“ Podle jeho slov je namístě odmítnout také kroky vlády, které snižují prostředky v systému sociálního pojištění, což ČMKOS požadovala již v roce 2021.

Co se týče dalšího avizovaného kroku, kterým má být prodloužení věku odchodu do důchodu až na 68 let, ČMKOS předkládá jasné argumenty, proč tento nápad považuje za zcela nepřístojný. „Skutečnost je taková, že nejen že se od zhruba 65. roku života výrazně zhoršuje zdraví lidí, ale čeští zaměstnanci na základě rozdílu v délce pracovní doby odpracují v průměru o celých 11 let více než zaměstnanci v sousedním Německu. Pokud se vláda rozhodla fakticky rezignovat na boj s inflací a poškodit tak všechny obyvatele země, měla by si uvědomit, že tím zruinuje jakýkoli sociální systém,“ vysvětluje místopředseda ČMKOS a přední expert na oblast důchodové reformy a pracovního práva Vít Samek.

„Vláda ignoruje sociální dialog. Ty opravdu důležité materiály posílá často pozdě a popírá svá vlastní slova, například když ministr práce a sociálních věcí z pověření předsedy vlády jasně deklaroval, že v době, kdy budou známy první návrhy změn důchodového systému, zapojí do debaty sociální partnery. Namísto toho z médií slyšíme jen nápady‘ znepokojující veřejnost a skutečná expertní věcná debata zoufale chybí. Proto žádáme předsedu vlády, aby téma důchodové reformy bylo zařazené jako bod na nejbližší jednání Rady hospodářské a sociální dohody, tedy tripartity, které je naplánované na 6. března,“ uzavírá Josef Středula.

Přílohy: