Dne 19. 4. 2023 se sešli členové Regionální organizace ADP Ústí nad Labem k projednání aktuální problematiky u OŘ Ústí nad Labem.

Hosty Regionálního Kongresu byli Výkonný místopředseda Petr Fučík a místopředseda Daniel Linc, kteří nás informovali o aktuálním dění ve firmě, v Alianci a v ČMKOS.

Diskutovala se nejen problematika střežení pracovišť, ale také stále neuzavřená dohoda o zvýšených VO na pracovištích s vyšší pracovní zátěží v rámci OŘ Ústí nad Labem. S politováním musím konstatovat, že díky aktivnímu blokování vzniku dohody zástupce ZO SOSaD Ústí nad Labem, stále nedošlo k očekávanému konsensu.

Dalším bodem programu byla volba delegátu na celostátní Kongres ADP, kde byli navrhovaní kandidáti za RO ADP Ústí nad Labem s hlasem rozhodujícím jednomyslně zvoleni.

Regionální kongres ADP Ústí nad Labem vzal na vědomí rozhodnutí současného předsedy, Ing. Jana Zazvonila, a tímto mu děkuje za jeho desetileté svědomité působení v čele Aliance drážního provozu a přeje mu hodně štěstí a úspěchů v jeho další pracovní kariéře.