Dne 21. 3. 2023 se v odpoledních hodinách konalo v sídle Správy železnic společné jednání zástupců OC a zaměstnavatele.

Ing. Koucký informoval přítomné, že Správní rada schválila Plán hospodaření SŽ pro rok 2023. Na základě tohoto dokumentu byl představen materiál Rozpis plánu MOON pro rok 2023"Zálohový příděl FKSP na rok 2023", který byl následně odsouhlasen. Další informací bylo zahájení čerpání KOP pro zaměstnance s nárokem v letošním roce od 5. - 16. dubna 2023 (dle jednotlivých lokalit). V rámci projednání a informování byl předložen materiál o dopadu a konečné podobě organizačních změn od 1. 4. 2023, vyhodnocení prověrek BOZP za rok 2022 či stav průběžného čerpání z kapitoly individuální rekreace (C-FKSP). 

Následovalo jednání pracovní skupiny k problematice institutu střežení pracoviště. Za úsek řízení provozu se zúčastnil Ing. Tuma, MBA. Vzhledem k rozsahu dat navrhl předseda ADP v první fázi problematiku řešit změnou PKS, zrušením ustanovení o druhém přerušení a následně vést diskusi o dalších parametrech. Zaměstnavatel navrhl rozšířené jednání v dubnu popř. v květnu o náměstky ředitelů OŘ pro provoz, aby se snáze dosáhlo potřebného konsensu. 

IMG 20230321 WA0006