Ve čtvrtek dne 16. 2. 2023 se hybridní formou uskutečnilo společné jednání zástupců zaměstnavatele a odborových svazů. Na programu jednání bylo předložení návrhu vyhodnocení PKS SŽ za rok 2022, který bude následně projednáván na orgánech jednotlivých odborových svazů. Další informací bylo vyjádření Ing. Kouckého k problematice KOP pro rok 2023. V současné době ještě není podepsána smlouva s poskytovatelem, takže zájemci z řad zaměstnanců se v měsíci únoru nemohou zúčastnit. Seznam zařízení v České republice bude zveřejněn až po podpisu smluvních stran. V rámci tohoto jednání došlo ke schválení plánu akcí z C-FKSP pro rok 2023. Dále byl odsouhlasen podnět všemi OC adresovaný generálnímu řediteli k možnosti vybavit zaměstnance s nárokem na výstrojní součástky spodním termoprádlem modré barvy s nárokem 2 ks/rok. Pokud dojde ke schválení GŘ bude možnost čerpat již v průběhu letošního roku.

Další problematika se týkala „střežení pracoviště“. Na jednání se dostavil Ing. Tuma, MBA, který všem zúčastněným sdělil, že úsek náměstka řízení provozu, se této problematice intenzivně věnuje. Zástupcům odborových svazů byly předány písemné materiály, které obsahují seznam všech pracovišť s tímto institutem včetně délky doby střežení u jednotlivých zaměstnání. K tomuto tématu byla rozsáhlá diskuse, která bude pokračovat na příštím jednání dne 21. 3. 2023.