V úterý dne 4. dubna se v Plzni konal Kongres Regionální organizace ADP Plzeň. V úvodu přivítal členy předseda Regionálního výboru Jiří Berka, který následně předal slovo předsedovi ADP p. Zazvonilovi, který přítomné informoval o připravovaném volebním kongresu v Pardubicích. Jednaní pokračovalo volbou delegátů kongresu s hlasem rozhodujícím i s hlasem poradním. Dále předseda informoval členy, že již nekandiduje na předsedu svazu a ukončí své působení ve volených funkcích i v Regionální organizaci ADP Plzeň. V posledním týdnu měsíce dubna se uskuteční doplňující volby do RV ADP Plzeň elektronickou formou. 

Výkonný místopředseda Petr Fučík pohovořil o složení nového předsednictva ADP, které bude žádat o důvěru na Volebním kongresu v Pardubicích dne 12. 5. 2023. Zároveň zdůraznil, že nebude přerušena kontinuita ve směřování odborového svazu ADP.

Následovaly informace ze zásadních jednání u Správy železnic nebo z ČMKOS. Během diskuse byly zodpovězeny veškeré dotazy.

IMG 20230404 WA0003