Ve čtvrtek dne 20. 4. 2023 se konal Kongres Regionální organizace ADP Oblastního ředitelství Hradec Králové v Pardubicích.

Předsedkyně Regionálního výboru Hana Hasenöhrlová přivítala v úvodu všechny zúčastněné členy a představila sedm kandidátů na delegáty kongresu s hlasem rozhodujícím i s hlasem poradním.

Následně předala slovo zástupkyni ve Výkonném výboru za hradeckou organizaci, Šárce Jirouškové, která informovala o připravovaném volebním kongresu v Pardubicích. Po přestávce byli zvoleni navrhovaní kandidáti.

Po příchodu pohovořil výkonný místopředseda Petr Fučík o novém složení předsednictva ADP, jelikož Ing. Jan Zazvonil nekandiduje na předsedu svazu.

Během diskuze byly zodpovězeny dotazy ohledně pracovní skupiny ke střežení pracoviště.