Ve středu dne 25. 1. 2023 se v sídle OŘ Plzeň konalo společné jednání zaměstnavatele a odborových svazů. Cílem prvního letošního zasedání bylo vyhodnocení PKS za rok 2022, Plán akcí BOZP a sociálního charakteru, Zpráva o stavu BOZP a úrazovosti za rok 2022 a dalších dokumentů.

V Zásadách FKSP pro rok 2023 bylo doplněno ustanovení ze sjednané změny č. 1 Rámcových zásad FKSP, které umožní pro hromadně organizovaných akcích s pasivní účastí (vstupenky) přesah až do konce roku 2024. Pro individuální rekreaci se výše příspěvku nemění a zůstává ve výši 5 000 Kč (zaměstnanec) a 5 000 Kč (rodinný příslušník).

Diskuse se vedla o výši VO pro pracoviště se zvýšenou zátěží. Zástupci ADP požadovali, aby byla pracoviště pohotovostních výpravčích v množině vyjmenovaných pracovišť. V dohodě s ostatními účastníky jednání došlo ke shodě nad procentuální výší a seznamem pracovišť.

Seznam pracovišť s vyšší pracovní zátěží:

  • Plzeň - výpravčí PPV 1 8 %, PPV 2 a PPV 3 12 %, vnější služba 7 %, dozorčí provozu vedoucí směny 7 %, výhybkář Plzeň seř.n. 7 %, dozorce výhybek Plzeň seř.n. 7 %,
  • České Budějovice - výpravčí 9 %, dozorčí provozu vedoucí směny 7 %,
  • Horní Dvořiště - výpravčí 10 %,
  • Tábor - výpravčí PPV 8 %,
  • Veselí nad Lužnicí - výpravčí PPV 7 % (od 1. 2. 2023),
  • Hluboká nad Vltavou Zámostí - výpravčí PPV 6,5 %.

Ředitel Ing. Makovec představil plán investic a významných oprav pro rok 2023. V prvním pololetí se uskuteční stěhování výpravčích a aparátu do zrekonstruovaných prostor výpravní budovy v Českých Budějovicích. V budově hlavního nádraží Plzeň, dojde ve druhém čtvrtletí k otevření prostor v přízemí a nových pokladen a horní část bude uzavřena pro další stavební činnost. V závěru roku se předpokládá zavedení dálkového řízení žst. Kdyně ovládané z Železné Rudy. V žst. Velké Hydčice bude upraveno zabezpečovacího zařízení a dojde ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a úpravě pracovní doby (zavedení VDS).

Náměstek Ing. Šefčík zrekapituloval zavádění grafických rozkazů v aplikaci CENTRO a postup do II. fáze ověřovacího provozu. Zmínil úkoly dané GŘ při sledování hodnotících ukazatelů na úseku řízení provozu. Důraz je kladen na zpoždění vlaků, především zaviněné vlastními zaměstnanci SŽ (OŘ i CDP).

20221128 130524