Vážený pane předsedo,

rád bych jménem odborového svazu Aliance drážního provozu, vyjádřil hlubokou úctu, a také podporu Vaší snaze i kolegů z odborového svazu KOVO NEXEN TIRE. 

Dosáhnout shody, uzavření kolektivní smlouvy, která bude reflektovat na požadavky zaměstnanců, je v rámci sociálního dialogu vždy obtížný úkol. Vaše úsilí, které je podpořeno i stávkou zaměstnanců si zaslouží obdiv nás všech. 

Věřím, že jednání s managementem o definitivní podobě kolektivní smlouvy pro Vás bude úspěšné a cíle dosáhnete co nejdříve. 

Ing. Jan Zazvonil, předseda ADP

Prohlášení ke stažení v PDF: