Dne 24. 1. 2023 se konalo na Oblastním ředitelství Hradec Králové setkání odborových centrál se zástupci zaměstnavatele. Na začátku jednání došlo k vyhodnocení PKS SŽ za rok 2022. Všemi odborovými zástupci byl schválen Návrh Pokynu ředitele OŘ Hradec Králové č. 8 – Vykonová odměna řízení provozu. Pro zaměstnance vybraných pracovišť Provozních obvodů s vyšší pracovní zátěží se stanovily zvýšené sazby VO.

Seznam pracovišť s vyšší pracovní zátěží:

  • Česká Třebová - výpravčí hlavní a panel Sever 13,5 %
  • Pardubice hl. n. - výpravčí bez vnější služby 13,5 %
  • Hradec Králové hl. n. - výpravčí 12,5 %
  • Liberec - výpravčí st.3 11,5 %

V průběhu jednání byl zaměstnavatelem předložen Návrh zásad FKSP pro OŘ Hradec Králové na rok 2023, kde byl byl schválen příspěvek na závodní stravování ve výši 14 Kč, příspěvek na individuální dovolenou pro zaměstnance ve výši 4 000 Kč a rodinného příslušníka ve výši 2 000 Kč. Dále jsme byli seznámeni s plánem akcí BOZP.