V pondělí 22. května 2023 proběhlo pravidelné jednání zaměstnavatele se zástupci odborových centrál působících u OŘ Plzeň.

V úvodu jednání ředitel OŘ Plzeň Ing. Makovec informoval o splněném plánu hospodaření OŘ a o dosažení plánovaných úspor ve spotřebě elektrické energie a plynu v zimním období. V nastoleném trendu bude dále pokračováno.

Dále informoval o problému na trati 194 České Budějovice – Černý Kříž, kde po zimě došlo k nepředvídatelnému zhoršení stavu a nutnosti zavedení pomalých jízd. Pro zajištění stability jízdního řádu a zachování přestupových vazeb bude v době od 1. června do 3. září 2023 platit na trati zvláštní letní jízdní řád a po skončení hlavní turistické sezony bude přistoupeno k opravě trati.

V plném proudu je rekonstrukce výpravních budov v Plzni a Českých Budějovicích. Na plzeňském hlavním nádraží se od 1. července 2023 otevře cestujícím opravená spodní hala s novými pokladnami a práce se přesunou do horní haly, v Českých Budějovicích již cestující využívají opravenou příjezdovou halu a pracuje se na rekonstrukci odjezdové haly. Pobočka České pošty v sousedství českobudějovického nádraží je na seznamu rušených poboček k 30. červnu 2023, pro nevyužité prostory bude Správa železnic shánět nového nájemce. Pokročila stavba nového železničního mostu přes orlickou přehradu v Červené nad Vltavou a ve finále je 5. stavba rekonstrukce Uzlu Plzeň (Lobzy – Koterov), kde po zprovoznění první traťové koleje Plzeň hl.n. – Plzeň-Koterov v pátek 9. června 2023 budou následovat již jen drobné výluky ke zrušení provizoria.

Ověřovací provoz zpravování strojvedoucích grafickou formou písemných rozkazů postoupil do dalšího kola a pro ověřování byly vytipovány další úseky s podvojným zpravováním textovou a grafickou formou. Zaměstnavatel si uvědomuje zvýšené vytížení pracovišť zapojených do podvojného zpravování, zejména v žst. Plzeň hlavní nádraží, ale znovu zdůraznil důležitost ověřovacího provozu. Ověřování by mělo potrvat do konce prázdnin, s celosíťovým nasazením grafických rozkazů se počítá na konci letošního roku. V této souvislosti zástupce ADP upozornil na problémy související s pozdním zaváděním a ukončováním pomalých jízd. Podle sdělení zaměstnavatele je toto již řešeno a byl nastaven mechanismus, aby k podobným problémům docházelo v co možná nejmenší míře.

Na základě dohody zaměstnavatele se zástupci Plzeňského kraje bude od 1.června 2023 možnost zakoupení zaměstnanecké síťové jízdenky pro spoje zařazené do Integrované dopravy Plzeňského kraje podle Tarifu IDPK nově i v kombinaci s MHD Plzeň, a to za velmi výhodnou cenu 1500 Kč. Nadále zůstává možnost zakoupení síťové jízdenky ve variantě bez MHD Plzeň, a to za stávající cenu 500 Kč. Podmínky pro přiznání zaměstnaneckého předplatného se nemění, zakoupit jej mohou zaměstnanci ve veřejné dopravě s místem výkonu práce nebo bydlištěm v Plzeňském kraji pro sebe a své rodinné příslušníky, platnost obou variant je 365 dnů od data zakoupení.

Zástupci odborových organizací byli dále seznámeni s aktuálním vývojem množství přesčasové práce, průměry mezd a s chystanou organizační změnou v OŘ Plzeň. Z důvodu blížícího se vyčerpání finančních prostředků v rozpočtu FKSP OŘ Plzeň byl rozpočet navýšen o nevyčerpané finanční prostředky z loňského roku.

Náměstek ředitele pro řízení provozu Ing. Šefčík informoval o chystané změně ve vymezení obvodů mezi OŘ Plzeň a OŘ Ústí n. Labem: úsek trati Plzeň hl.n. – Blatno u Jesenice (mimo) přejde od 1. července 2023 pod PO Plzeň, úsek Mariánské Lázně (včetně) – Cheb pod PO Karlovy Vary.

Na základě jednání pracovní skupiny zabývající se střežením pracovišť je prověřována možnost drobných investic na těchto pracovištích, které umožní vyjmutí jejich větší poloviny z režimu střežení.

Další jednání je naplánováno na konec září letošního roku.