Vážení členové ADP,
předně mi, prosím, dovolte popřát vám jménem celého regionálního výboru ADP CDP Praha příjemné a pohodové prožití letních dovolených a prázdnin.

Žijeme v nelehké době plné společenských a ekonomických problémů, které jsou přesouvány hlavně na bedra zaměstnanců. Nehorázná inflace, ztráta sociálních jistot, gigantické zadlužování naší země, astronomické ceny bydlení, základních potravin, nemožnost zajištění základních lidských potřeb a důstojného života z průměrné mzdy (natož z minimální) se v České republice stalo realitou. A co na to odbory? Proběhly a probíhají protesty, které jsou bohužel bez odezvy. Odbory sdružující se v ČMKOS (včetně ADP) vyhlásily stávkovou pohotovost. Asociace samostatných odborů (členem je i OSŽ) ani žádné jiné odborové svazy se ke stávkové pohotovosti nepřipojily.

Ptám se! „Co bude dál? Co s tím? Jak se tento neudržitelný stav bude řešit? Nechají si to zaměstnanci sdružující se v odborových svazech líbit? Unesou další ekonomickou a sociální zátěž ze svých rodinných rozpočtů?“ Tyto a další témata budou předmětem „Ideové konference ADP výkonného výboru a regionálních výborů ADP“, která se bude konat v srpnu. Pokud byste i vy, řadoví členové ADP, chtěli svým návrhem přispět k řešení, obraťte se, prosím, na své regionální funkcionáře ADP a dejte nám i své písemné podněty, co by se mělo a mohlo po odborové linii podniknout.

Nyní ještě několik informací z posledních dvou měsíců týkající se CDP Praha. V červnu došlo k přepojení žst. Praha hl. n. a Praha – Vysočany na řízení z CDP Praha. Původní pracoviště výpravčích a operátorů Praha hl. n. prochází v současné době rekonstrukcí a od 12. července by mělo plnohodnotně fungovat jako pracoviště pohotovostních výpravčích (PPV). Přepojením řízení na CDP Praha došlo i k přechodu našich členů ADP z regionální organizace ADP OŘ Praha do regionální organizace ADP CDP Praha. Tímto je jménem celého regionálního výboru ADP CDP Praha srdečně vítám v naší regionální organizaci. Děkujeme za důvěru a těšíme se na společné tvoření naší odborové budoucnosti nejen na regionální úrovni. V případě potřeby se kdykoli neváhejte obracet na kohokoli z regionálního výboru, kontakty a další informace naleznete na samostatných webových stránkách RO CDP Praha. Nejbližší odborová akce, na které se všichni uvidíme, bude podzimní Kongres naší organizace (pozvánka bude včas vyvěšena).

V měsíci červnu proběhl první běh kurzu ,,Školení komunikace zaměstnanců řízení provozu v krizových situacích“, který pro Správu železnic zajišťuje společnost SMARTER Training&Consulting, s.r.o. Napoprvé se zúčastnilo 16 zaměstnanců z CDP Praha a CDP Přerov. Postupně se tohoto kurzu v průběhu dvou let zúčastní celkem 495 zaměstnanců z pozic traťových, vedoucích a provozních dispečerů CDP Praha a Přerov a dále pak výpravčí uzlových stanic. Kurz je třídenní a probíhá v Praze - Strašnicích, kde je zajištěno i ubytování a stravování.

V oblasti mezd a nákladů na CDP Praha činí čerpání provozních nákladů za leden-květen 2023 84,06 % plánu, čerpání mzdových nákladů za leden-květen 2023 činí 98,21 % plánu, u přesčasové práce na CDP Praha v období za leden-květen 2023 je evidováno 18.071 hod.

Závěrem informace týkající se všech zaměstnanců Správy železnic ve věci změny Směrnice č. 29 ohledně penzijního připojištění. Na základě Usnesení Kongresu ADP v květnu 2023 v Pardubicích byla požadována ve Směrnici č. 29 úprava lhůty na 1 rok (podle platné směrnice SŽ SM029 je to 5 let), po kterou zaměstnanci nepřísluší příspěvek zaměstnavatele při ukončení penzijního připojištění předčasně formou odbytného. ADP požádalo právní oddělení ČMKOS o vyjádření v této věci, zda je 5 letá lhůta obvyklá a zda má opodstatnění v zákonné úpravě. Z odpovědi vyplývá, že takto dlouhá lhůta rozhodně obvyklá není a opodstatnění v zákoně také nemá. Na dotaz v této problematice na Kongresu v Pardubicích personální ředitel Ing. Koucký odpověděl, že pokud dojde v rámci Správy železnic ke shodě s ostatními odborovými svazy, s úpravou lhůty nebude problém. Na jednání se zaměstnavatelem dne 23. 5. 2023 však ostatní odborové svazy tento návrh úpravy odmítly, jediní, kteří náš návrh podpořili, byla Unie železničních zaměstnanců. Zaměstnavatel tedy změnu Směrnice č. 29 neudělá.