Ve dnech 7. - 8. 6. 2023 se v Hradci Králové uskutečnilo jednání VV ADP. Program jednání byl z důvodu časové náročnosti rozdělen do dvou dnů.

VV ADP vzal na vědomí zprávu z jednání se zaměstnavatelem (problematika Směrnice č. 29 Pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců). VV ADP schválil alokaci části prostředků, které byly přiděleny svazu na hromadně organizované poznávací zájezdy do položky na rekreace a TDM z C-FKSP, které již byly opětovně vyčerpány. VV určil kolektivní vyjednavače pro vyjednávání o podobě PKS SŽ 2024. Za předsednictvo Linc Daniel a Jiroušková Šárka, za RO ADP Praha Gajdacs Milan a Prášek Radek za RO ADP UNL. Kolektivní vyjednavač z CDP Praha bude doplněn po jednání RV CDP Praha, navrženi jsou Lorenc Petr, Hanka Pavel, Kononov Luboš. Informace z 2. Sněmu ČMKOS přednesli výkonný místopředseda Petr Fučík a místopředsedkyně Šárka Jiroušková, byli doplněni zástupci do Regionálních rad ČMKOS. V oblasti BOZP došlo k dohodě o doplnění svazového inspektora BOZP.

Další blok jednání se týkal organizačních záležitostí, změna Stanov Aliance drážního provozu, změna sídla organizace, zřízení poštovního boxu a dalších náležitostí vyplývajících z uskutečněných změn po Volebním Kongresu v Pardubicích. Byly nastavena nová pravidla a jasné rozdělení činností vedoucí k větší efektivitě činnosti svazu a vnitrosvazové komunikaci.