Od čtvrtka 1. června 2023 vstupuje v platnost nový Tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK), který mimo dalších změn přináší i změnu v zaměstnaneckém předplatném jízdném, které lze nově pořídit ve 2 variantách:
a) síťovou zaměstnaneckou předplatnou jízdenku bez MHD Plzeň za cenu 500 Kč,
b) síťovou zaměstnaneckou předplatnou jízdenkou včetně MHD Plzeň za cenu 1500 Kč.

Platnost obou variant předplatného je 365 dnů od data zakoupení.

Zaměstnanecké jízdné lze využít ve všech autobusech a vlacích zařazených do IDPK a v případě varianty včetně MHD Plzeň i ve všech tramvajích, trolejbusech a autobusech PMDP na území města Plzně.

Ve vlacích zařazených do IDPK lze k jízdnému IDPK (včetně zaměstnaneckého předplatného IDPK) zakoupit jízdenku (doplatek) pro přepravu vlakem ve voze 1. vozové třídy:
a) síťová jízdenka pro 1. vozovou třídu s časovou platností 60 minut (1 hodina) za cenu 20 Kč,
b) síťová jízdenka pro 1. vozovou třídu s časovou platností 240 minut (4 hodiny) za cenu 40 Kč.

Nárok na zaměstnaneckou předplatnou jízdenku má
a) zaměstnanec ve veřejné dopravě,
b) bývalý zaměstnanec ve veřejné dopravě, který pobírá starobní či invalidní důchod,
c) rodinní příslušníci zaměstnance ve veřejné dopravě či bývalého zaměstnance ve veřejné dopravě.

Zaměstnancem ve veřejné dopravě s nárokem na síťovou zaměstnaneckou předplatnou jízdenku je zaměstnanec dopravce zařazeného do IDPK (aktuálně České dráhy, GW Train Regio, ARRIVA Střední Čechy, Z-Group bus a další), organizátora dopravy (POVED) a Správy železnic, s pracovištěm nebo trvalým bydlištěm na území Plzeňského kraje.

Úplné podmínky stanovuje čl. 7.3 Tarifu a tarifních zásad Integrované dopravy Plzeňského kraje dostupný na stránkách www.idpk.cz/cz/tarify/.