Poskytování poradenství:

 • ve všech oblastech práva (pracovní, občanské, rodinné, správní...),
 • konzultace právních otázek, právní rozbor konkrétní situace klienta,
 • vypracování listin (výpověď z pracovního poměru, kupní, darovací,
 • smlouva, návrh na rozvod, zvýšení výživného, návrh na vklad do katastru nemovitostí...),
 • bez převzetí právního zastoupení klienta.

Zastupování před soudem:

 • pouze pracovněprávní spory, spory ze sociálního zabezpečení a sociálního pojištění,
 • k převzetí zastoupení klienta nutný souhlas příslušného odborového svazu.

Nejčastěji řešíme:

 • pracovní podmínky zaměstnanců, pracovní dobu, odměňování, náhradu škody,
 • působení odborové organizace vč. kolektivního vyjednávání,
 • kupní, darovací smlouvy, reklamace, rozvody, vypořádání společného jmění manželů, výživné, exekuce,
 • odškodnění pracovních úrazů,
 • spory o určení neplatnosti výpovědi.

Více informací najdete na: pravnipomoc.cmkos.cz

ODBORY, PRÁVNÍK NA VAŠÍ STRANĚ
Právní pomoc je poskytována pouze členům odborových organizací sdružených v ČMKOS. Tato služba je poskytována bezplatně a bez omezení četnosti využití.