Vážení členové a zaměstnanci,
dnes proběhlo jednání o podobě Zásad a rozpočtu FKSP SŽ na rok 2024, viz. oficiální Informace z jednání výše. Na dnešním jednání došlo k situaci, že osm odborových organizací souhlasilo s předloženým návrhem Zásad a rozpočtu FKSP SŽ na rok 2024. Odborová organizace Aliance drážního provozu svůj podpis nepřipojila. Důvodem nepodepsání Zásad a rozpočtu FKSP je princip přerozdělení prostředků v kapitole individuální rekreace a TDM. Od počátku jednání o Zásadách a rozpočtu FKSP SŽ jsme prostředky plánované na individuální rekreaci a TDM ve výši cca 27 mil. Kč navrhovali přerozdělit formou čipové karty nebo limitu na zaměstnance. Současný návrh Zásad FKSP SŽ by umožnil čerpat prostředky pouze velice úzké skupině zaměstnanců a při kombinaci čerpání Individuální rekreace + TDM, by došlo k tomu, že některý zaměstnanec by mohl čerpat až několik tisíc korun a další zaměstnanec a jeho kolega by nečerpali vůbec nic. ADP navrhuje 1 500 Kč na čipovou kartu nebo limit na zaměstnance ve stejné výši. Příspěvek na individuální rekreaci ve výši 5 000 Kč, jak je navrhováno v Zásadách a rozpočtu FKSP SŽ, by mohlo čerpat pro Vaši představu cca 4 200 zaměstnanců SŽ z celkového počtu 16 893 zaměstnanců SŽ. Na tuto skutečnost jsme upozornili Generálního ředitele Bc. Jiřího Svobodu, MBA a předsedu Správní rady SŽ Mgr. Martina Červíčka.

Protože jsme si vědomi této nekomfortní situace v jednání, navrhli jme uzavřít dohodu o kapitolách Zásad a rozpočtu FKSP SŽ, kde jsme se zaměstnavatelem a sociálními partnery ve shodě, tj. čerpání sociálních výpomocí, příspěvku na penzijní připojištění, peněžní dary při pracovních výročích. Tento návrh byl zaměstnavatelem a sociálními partnery odmítnut.

Další jednání je plánováno na 9. 2. 2024.