Ve středu 24. ledna 2024 proběhlo v sídle Oblastního ředitelství Plzeň společné jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací působících při OŘ Plzeň. Na programu bylo vyhodnocení PKS 2023, projednání a schválení pravidel pro poskytování výkonové odměny na pracovištích s vyšší provozní zátěží, vyhodnocení a návrh plánu akcí BOZP a další související dokumenty.

V navazující části ředitel OŘ Plzeň Ing. Makovec představil plán investic, oprav a údržby v nadcházejícím roce, náměstek pro řízení provozu Ing. Šefčík doplnil aktuální informace o připravovaném kurzu k OZ D-07 v Pardubicích a přiblížil další aktuality z oblasti provozu.

Bližší informace o proběhlém jednání jsou uveřejněny v interních kanálech ADP. Uzavřené skupině ADP a WhatsApp skupině Regionální organizace Plzeň.