Na dnešním jednání zaměstnavatele a odborových organizací došlo ke sjednání 2. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2024, která reflektuje legislativní změny – novelizaci nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a novelizaci nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku.

Dalším bodem bylo uvolnění zbývajících prostředků na pořádání kulturních a sportovních akcí v organizačních složkách SŽ v roce 2024 a jednání o zásadách FKSP, kdy nedošlo k dohodě o návrhu OSŽ na 2. změnu letošních zásad FKSP a dále bylo jednáno o principech a přípravě zásad FKSP pro rok 2025.

Pro členy naší odborové organizace byly zajištěny volné vstupy do zoologické a botanické zahrady v Praze. K dispozici je vstupenka pro až 4 vstupy denně (do 3 let vstup zdarma).

Vstupenka je k dispozici po předchozí domluvě a předložení členského průkazu ADP. Platí do vyčerpání vstupů.

Rezervace a další informace: DK ŽST Praha-Smíchov operátor dopravy tel: 972 056 153.

Pro členy naší odborové organizace byly zajištěny volné vstupy do zoologické zahrady v Brně. K dispozici je rodinná vstupenka pro 2 dospělé a až 3 děti ve věku 3-15 let (do 3 let vstup zdarma) na jeden vstup denně.

Vstupenky jsou k dispozici po předchozí domluvě a předložení členského průkazu ADP. Platí do vyčerpání vstupů.

Rezervace a další informace: Koudelka Jan - tel: 778 056 662, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontaktní místo: DK ŽST Brno hl.n. směnový dozorčí provozu, tel: 972 625 614
Přístup z ulice Nádražní, nebo za 6. nástupištěm přes nezpevněné parkoviště.

Dne 18. 6. se konalo ve Vzdělávacím středisku Správy železnic plánované jednání odborových centrál a zaměstnavatele. Součástí jednání byla i prohlídka celého objektu a představení vzdělávacích prostor pro zaměstnance SŽ za účasti ředitelky Lenky Erlebachové, kterou doplňovala Ing. Češková.

Na úvod jednání došlo k ověření záznamu z minulého jednání a k diskusi nad novelizací Pokynu generálního ředitele ve věci poskytování náborového příspěvku, kde bude nutné se k některým sporným bodům vrátit v nadcházejícím KV.

Dalším bodem byly informace z oblasti FKSP SŽ. Zaměstnavatelem byly předloženy informace o stávajícím čerpání v oblasti individuálních rekreací a TDM, kde zbývá k dočerpání cca třetina přidělených prostředků. Zástupci OSŽ představili návrh na 2. změnu Zásad FKSP SŽ ve kterém, dle jejich názoru dojde ke zjednodušení agendy pro pořádání akcí z FKSP. Odborové centrály do 14 dnů zašlou svoje stanoviska k návrhu OSŽ. Zástupci ADP zmínili Dohodu o postupu pro sjednání zásad o tvorbě a použití fondu kulturních a sociálních potřeb SŽ pro rok 2025, kde se jednotlivé odborové centrály zavazují, že projednají všechny možnosti využití fondu kulturních a sociálních potřeb včetně možnosti použití elektronické karty. Dle příslibu personálního ředitele Ing. Kouckého se na příštím jednání 22. 7. 2024 budeme problematikou FKSP SŽ na rok 2025 zabývat.

Následovala informace o vývoji mezd za období 1. – 5. 2024, reálná mzda se po započtení Indexu spotřebitelských cen pohybuje na úrovni téměř 103 %. Dochází k vyplácení motivační odměny od měsíce května u jednotek, které dostaly tento finanční příděl. Výkonová odměna je vyplácena mírně na rámec uzavřené PKS SŽ.

V závěru jednání Ing. Češková představila projekt Manažerské akademie pro vedoucí zaměstnance, jedním z cílů projektu je zlepšení komunikace vedoucích se zaměstnanci i odborovými partnery.

Při dnešním online jednání zaměstnavatele a zástupců všech odborových organizací došlo ke shodě nad 1. změnou PKS SŽ 2024 a 1. změnou Zásad FKSP SŽ 2024.

Obsah 1. změny PKS SŽ 2024 účinné od 1. 7. 2024:

  • V návaznosti na změnu legislativy byla sjednána možnost příspěvku zaměstnavatele na spoření na stáří nově na Dlouhodobý investiční produkt v bodě 2.1.3.2;
  • Technická úprava textu bodu 8, 15, 17 a 18 v článku 18 Překážky v práci Přílohy č. 1 Pracovní doba, pracovní pohotovost, dovolená, překážky v práci;
  • Technická úprava textu bodu 3, článku 1, Přílohy č. 3 Stravování a náhrady výdajů;
  • Byla sjednána změna bodu 5, článku 2 Podmínky a způsob vyplácení náborového příspěvku Přílohy č. 5 Pravidla pro poskytování náborového příspěvku, která umožňuje zaměstnancům, kterým vznikl pracovní poměr 1. 1. 2024 a později a připravují se na zaměstnání Technik sdělovací a zabezpečovací techniky (KZAM 31684) vyplatit 1. část příspěvku ve výši 30 000 Kč již po absolvování OZ Z-03 (nejdříve však se mzdou za měsíc, v němž došlo k uplynutí tříměsíční zkušební doby).

Obsah 1. změny Zásad FKSP SŽ 2024 účinné od 21. 5. 2024:

  • Úprava příspěvku zaměstnavatele na produkty spoření na stáří na všechny podporované produkty dle směrnice SŽ SM029 (od 1. 7. 2024 bude možnost příspěvku na Dlouhodobý investiční produkt).
  • Úprava podmínek mezinárodních sportovních akcí a jejich nominačních turnajů.
  • Změna ve fakturaci sportovních a kulturních akcí OS – v případě, kdy je prvoplátcem odborová organizace, tak fakturuje zaměstnavateli pouze poskytnuté příspěvky z FKSP.

Novelizace Směrnice SŽ SM029 s předpokládanou účinností od 1. 7. 2024:

  • Nově bude umožněno přispívat i na Dlouhodobý investiční produkt - DIP (za stanovených podmínek).
  • Pro nově uzavřené smlouvy na penzijní spoření nebo DIP bude povinný minimální účastnický příspěvek zaměstnance ve výši 500 Kč/měsíčně.
  • U stávajících smluv na penzijní spoření může zůstat účastnický příspěvek 300 Kč/měsíčně.

Další jednání proběhne ve Vzdělávacím středisku SŽ v Pardubicích dne 18. června 2024.

PROGRAM:
1) Zahájení (10.00-10.10)
2) PRAVNÍ PORADNA – Výklad novelizace Zákoníku práce. §24 ZP – Mgr. Palla (ČMKOS) (10.10-11.00)
3) KOMUNIKACE S ČLENSKOU ZÁKLADNOU - Technologie a jejich využití – p. Počan (ČMKOS) (11.00-12.00)
4) ČESKÉ ODBORY 150 LET – p.Linc (ADP) (12.00- 12.20)
5) Občerstvení (12.20-12.50)
6) BOZP-Základní průvodce prohlídkami na pracovištích, novinky v oboru – p. Fučík (ADP) (12.50-13.30)
7) KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ A JAK KOLEKTIVNĚ VYJEDNÁVAT – p. Linc (ADP) (13.30- 14.30)
8) Přestávka (14.30-14.45)
9) CHOD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE - Stanovy, Zásady hospodaření, Právní řád, Pojištění odpovědnosti a pravidla pro plnění, Dokumenty základních organizací a archivace, FKSP- pí. Jiroušková (ADP) (14.45-15.40)
10) DOTAZY, NÁVRHY, NÁPADY A DISKUZE 15.40 -16.00
Předpokládané ukončení v 16.00

Školení proběhne v ul. Politických vězňů 1419/11, Praha1 ve 4. patře, v zasedací místnosti. Kapacita je 25 osob, školení je určeno pro všechny členy ADP.

Závazné přihlášky do 2.6.2024 u pí. Jirouškové na tel. čísle 778 065 665

Ve světle událostí, které se odehrály včera na Slovensku a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice, se Českomoravská konfederace odborových svazů rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024. Činíme tak i po diskuzi se slovenskými kolegyněmi a kolegy z Konfederace odborových svazů Slovenské republiky, kteří nám dnes popsali aktuální situaci na Slovensku.

Českomoravská konfederace odborových svazů vždy a za každých okolností preferovala a preferuje dojít ke zlepšení situace v České republice prostřednictvím konsensu a sociálního dialogu. Proto žádáme premiéra České republiky o jednání s předsedy a předsedkyněmi odborových svazů ČMKOS, abychom témata, která měla být předmětem demonstrace, mohli projednat a zároveň ukázat společnosti, že takový přístup je nejen možný, ale i efektivnější než eskalace napětí. Věříme, že to jak vláda, tak sociální partneři i naši členové a členky ocení a že se velmi brzy společně sejdeme za jednacím stolem. Buďme sami příkladem toho, že to jde.

Důvody pro svolání demonstrace trvají a jsou pro nás velmi vážné a důležité pro budoucnost. Jednejme o nich co nejdříve.