Dne 30. 4. 2024 se konalo v sídle zaměstnavatele plánované jednání odborových centrál působících u SŽ.

V úvodu jednání personální ředitel Ing. Koucký apeloval na dodržování BOZP u SŽ v souvislosti se smrtelnými úrazy, které se staly v posledním období. Ing. Pospíšil informoval o čerpání FKSP v oblasti individuální rekreace a TDM. Za měsíc duben bylo vyčerpáno cca 50 % z obou položek, zaměstnavatel garantoval vzhledem k vývoji čerpání FKSP dostatek prostředků na individuální rekreace a TDM do konce roku a z toho důvodu byla alokována na OJ částka 400 Kč na zaměstnance (kultura a sport), zbytek této částky bude zachován jako rezerva, pro případ vyčerpání položky individuální rekreace a TDM. Došlo k dohodě na úpravě článku 3.2.5. 15 Zásad FKSP, což zjednoduší systém při zasílání příspěvku účastníků akcí z FKSP. Zaměstnavatel vysvětlil, jakým způsobem bude probíhat čerpání prostředků na činnost organizace.

Personální ředitel Ing. Koucký informoval OC o vývoji mezd SŽ za období leden až březen 2024. Dle předložených údajů došlo k nárůstu reálné mzdy zaměstnanců SŽ o 4 %, přesčasová práce poklesla o 11 %. Zaměstnavatel informoval o ukončení STOP stavu při přijímání zaměstnanců a také o čerpání náborového příspěvku. Byla avizována nutná změna PKS SŽ 2024 a změna Směrnice 29 v souvislosti se změnou státního příspěvku na penzijní pojištění a možností čerpání příspěvku DIP (Dlouhodobý investiční projekt). Zaměstnavatel informoval o pojištění zaměstnanců SŽ pro případ úmrtí či trvalých následků v souvislosti s výkonem povolání, kteří mají přístup do kolejiště. Podmínkou je souhlas zaměstnance přes portál STKR nebo jinou formou. Pojištění je reakcí zaměstnavatele na smrtelné úrazy, které se u Správy železnic odehrály v uplynulém období.

Další jednání je plánováno na 20. 5. 2024 formou MST.