V úterý 23. dubna 2024 proběhla na Oblastním ředitelství Plzeň pravidelná schůzka zaměstnavatele se zástupci místně příslušných odborových centrál.

Představeny byly chystané organizační změny v souvislosti s připravovaným přepínáním žst. České Budějovice na dálkové řízení z CDP Praha a informace o některých investicích a probíhajících a připravovaných stavbách v obvodu Oblastního ředitelství Plzeň.

Bližší informace o proběhlém jednání jsou uveřejněny v interních kanálech ADP: Uzavřené skupině ADP a WhatsApp skupině Regionální organizace Plzeň.