Jednání proběhlo za účasti ředitele OŘ ing. Tkáče, vedoucí personálního oddělení paní Vlasákové a zástupců ostatních odborových organizací. Na úvod pan ředitel informoval o smrtelném pracovním úraze zaměstnance SEE. Dále byli poskytnuty informace o přidělených prostředcích na mzdy a údržbu tratí. Bylo oznámeno vyplacení motivační odměny za měsíc duben a plánované vyplacení mimořádné odměny za první pololetí. Byli jsme informováni o probíhajících a připravovaných výlukách a dalších akcích i v souvislosti s ostrým provozem ETCS. Paní Vlasáková informovala o plánovaných personálních změnách v souvislosti s odchodem do starobního důchodu a utlumením agendy související s FKSP. Na závěr byli k podpisu předloženy výkonové odměny na období květen - prosinec 2024. Náš návrh na úpravu sazeb se nesetkal s pochopením OSŽ, a po oslovení dopravního náměstka s naším návrhem a přepočtu sazeb, bylo shledáno, že na navýšení VO bez snížení sazeb v jiných kategoriích (s čímž nesouhlasí ostatní OC) nejsou prostředky, takže není možné ho realizovat.