Dne 14. 12. se konalo poslední jednání VV Aliance drážního provozu v roce 2023. Úvodem jednání proběhla diskuse k návrhu zásad a rozpočtu FKSP SŽ 2024 a následně bylo schváleno stanovisko k návrhu zaměstnavatele ohledně Zásad FKSP SŽ a návrhu rozpočtu FKSP SŽ na rok 2024. Cílem Aliance drážního provozu je rozdělit co největší část prostředků z FKSP SŽ formou čipové karty rovnoměrně mezi všechny zaměstnance SŽ. Toto stanovisko bylo předáno řediteli 010 Ing. Pavlovi Kouckému, který se zúčastnil jednání VV Aliance drážního provozu. Následně byla diskutována problematika Směrnice 29 SŽ, která upravuje podmínky penzijního spoření a životního pojištění zaměstnanců SŽ. Dlouhodobým cílem Aliance drážního provozu bylo zkrátit sankční dobu při vypovězení smlouvy o penzijním pojištění zaměstnanců SŽ, tato doba je 5 let. V rámci KV na rok 2024 bylo dohodnuto, že od 1. 1. 2024 si mohou zaměstnanci SŽ, kteří v posledních 5 letech vypověděli tuto smlouvu, znovu požádat o příspěvek na penzijní pojištění a příspěvek jim bude opětovně vyplácen. Tato dohoda byla uzavřena i z důvodu nových podmínek v rámci vyplácení prostředků z FKSP, zaměstnavatel je povinen přispívat 50 % z FKSP na penzijní pojištění zaměstnanců a pokud zaměstnanec nemá uzavřeno pojištění, nemá zaměstnavatel možnost jak přispívat.

Na závěr jednání se uskutečnila diskuse nad návrhem rozpočtu Aliance drážního provozu na rok 2024, byly vypořádány připomínky RO a následně došlo ke schválení rozpočtu. Na závěr jednání byly stanoveny termíny jednání VV Aliance drážního provozu v roce 2024 a stanoven termín celorepublikového Kongresu ADP.

Dne 30. listopadu 2023 byla sjednána Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace, na rok 2024. Za zaměstnavatele sjednal tuto kolektivní smlouvu generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, se zástupci všech 9 odborových organizací působících u této organizace.

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2024 dochází zejména ke zvýšení tarifních mezd o 4,2 % a zachování dosavadní úrovně ostatních složek mzdy a dosavadních benefitů.

Současně došlo v rámci kolektivního vyjednávání k dohodě o vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2023 ve výši 12 000 Kč zaměstnancům Správy železnic, kteří splní stanovené podmínky.

„Jsem velmi rád, že jsme dospěli k dohodě, která s ohledem na složité ekonomické, finanční a legislativní podmínky příštího roku představuje pro zaměstnavatele maximální možný závazek a současně přinese v příštím roce zachování zaměstnanosti, jistotu a dobré podmínky našim zaměstnancům. Věřím, že Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel.“ uvedl po podpisu generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb v podmínkách nové legislativy, účinné od 1. 1. 2024, a o dalších interních normách.

Dnes jsme podpořili svou účastí demonstraci za lepší Česko. Protestní akce se v hojném počtu zúčastnili členové ADP, zaměstnanci Správy železnic, bývalí zaměstnanci a důchodci.

Hlavní důvody pro Den protestů:

  • zásadní zhoršení životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin,
  • pokles reálných mezd,
  • dopady konsolidačního balíčku,
  • zásadní hrozba zdražení energií,
  • kroky vlády v oblasti důchodů.

Za Alianci drážního provozu bych rád poděkoval všem, kteří se akce zúčastnili.

Na Malostranském náměstí jsme dnes s kolegy odboráři z odborových svazů působících u SŽ dokázali, že umíme být jednotní a doufám, že budeme společně postupovat v oblasti kolektivního vyjednávání u SŽ a nedojde v roce 2024 propadu reálných mezd u zaměstnanců SŽ.

Vážení kolegové, vzhledem k blížícímu se termínu připravované demonstrace „Za lepší budoucnost ČR“, upřesňujeme organizační informace.

Sraz demonstrantů ADP bude v Praze na hlavním nádraží v 11.00. Odtud společný odchod na náměstí Jana Palacha.

Přerov, Olomouc, Česká Třebová, Choceň, Pardubice, Kolín- vl.č. 892 Slovácký expres
Brno - vl. č. 582 Metropolitan
Plzeň – vl.č. 365 Západní expres
Děčín – vl.č. 257 Vindobona
České Budějovice, Tábor – vl.č. 330 Jižní expres
Ostrava – vl.č. 512 Pendolino

Podpořme svou účastí naši společnou věc.

Dne 20. 11. 2023 pokračovalo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, kolektivní vyjednávání v sídle organizace. Generální ředitel předložil komplexní návrh, který mj. navrhl dovolenou v rozsahu roku 2023, navýšení tarifních mezd a podmínky navýšení smluvních mezd, doplnění nároku na KOP o zaměstnání mistr OKV a vrchní mistr OKV a upřesnění textace této přílohy, navýšení příspěvku na stravování dle PKS včetně možnosti nahrání stravenkového paušálu na elektronickou stravenkovou kartu, finální textaci podmínek výplaty zvláštní odměny (podmínky roku 2023; rozšíření o OZ HZS-SDV).

Ve svém návrhu generální ředitel navrhl zvýšení tarifních mezd, přičemž odborové organizace souhlasily s navrhovanými úpravami textu vyjma hodnoty nárůstu tarifních mezd.

Generální ředitel informoval o svém rozhodnutí vyplatit se mzdou za měsíc listopad 2023 všem zaměstnancům SŽ, splňujícím stanovené podmínky, jednorázovou mimořádnou odměnu (bez ohledu na průběh a výsledky kolektivního vyjednávání).

Další jednání proběhne dne 30. 11. 2023 od 9:30 hod. v sídle organizace.

Vážení spolupracovníci, kolegové, kamarádi,

jistě si většina z vás všimla dlouhodobě klesající životní úrovně občanů v naší zemi. Vláda Petra Fialy nutí své občany šetřit, zatímco si sama prokazatelně žije panským životem. Zadlužuje naši zemi raketovým tempem a dále si půjčuje horentní sumy peněz na sponzorování své pekelné jízdy, při které vysokou rychlostí rozhazuje a miliony a miliardy na projekty, kterých většina není akutní, a navíc by ani nemusely být nutně tak drahé. Někdy na projekty hodně pochybné a nedůvěryhodné. To vše za křiku, že za to oni nemohou, může za to ten, tamten a onen a velká část lidu této země jim jen pasivně přihlíží, stěžuje si pouze u internetu či u piva, v horším případě jim dokonce tleská, bohužel. Šíří se cenzura. Uvědomme si, že tato prolhaná vláda tady jednoho krásného dne nebude, bude schovaná někde po světě a bude si žít velice dobře, možná ze svých platů, možná z provizí a úplatků… Důležité je, že dluhy této země zůstanou tady, na bedrech nás a našich potomků. Vláda se řídí radami amatérů a teoretiků, kteří nás posílají na nákupy do okolních zemí, zatímco sama podporuje svými rozhodnutími zisky energetických a bankovních firem. Zahraniční politika naši země je stejně tragická, kdy jsou nejvyšší političtí zástupci otáčeni na letišti směrem domů, případně dostávají vzkaz, ať ani nesedají do letadla.

Většina lidí se však tváří, že se jich to netýká nebo to prostě jen tak nějak nenápadně přejdou. Bohužel nepřejdou. Není tomu tak a poznáme to my všichni již za pár měsíců např. na fondu FKSP. S největší pravděpodobností bude fond rozpočtován pouze na centrální úrovni a to ještě velice omezeně, tím pádem je vysoká pravděpodobnost, že skončí příspěvky 5.000 Kč na dovolenou, příspěvky 14 Kč na stravenku, dojde ke snížení příspěvku na stravenku z 55 na 45 Kč a další. Samozřejmě by nebyly k dispozici žádné prostředky na lokální sportovní akce, vstupenky, permanentky atd. Konsolidační balíček rovněž zkrátí rozpočet SFDI, odkud jsou, mimo jiné, financovány naše mzdy. V této souvislosti chci připomenout, že inflace za roky 2022-2024 dosáhne souhrnně více než 30 %.

V součinnosti s ostatními odborovými centrálami jsme proto byli jako ADP připravení podpořit výstražnou stávku na železnici. Jelikož jsme však obdrželi 15. 11. 2023 informaci od OSŽ, že se připojí k protestům pouze svou účastí na demonstraci, ADP sama bez podpory a spolupráce ostatních odborových organizací stávku organizovat nebude. Demonstrace byla prioritně zamýšlena jako souběžná akce spolu s případnou výstražnou stávkou pro zaměstnance, kteří by nebyli právě ve směně a chtěli ji podpořit.

Apeluji proto na všechny, všechny odboráře i neodboráře. Je třeba maximálně využít jednoty odborových centrál ČMKOS a ASO, která tady léta nebyla a podpořit svou účastí tuto demonstraci. Je potřeba dát hlasitě najevo, že schválení tohoto „balíčku“ bylo pro nás pověstnou poslední kapkou.

Rozmyslete si, jestli budete jen tiše podporovat tento marast a pomalou destrukci, nebo jestli jste v případě potřeby ochotni vystoupit ze své komfortní zóny, postavit se za správnou věc a dát hlasitě najevo, že vám není lhostejná budoucnost vaše ani vašich potomků.

Účast na demonstraci není podporou žádné politické strany či konkrétní osoby. Účastník podporuje pouze svou budoucnost.

Prohlašuji, že i kdyby se nepodařilo nic změnit, mé svědomí bude čisté, protože jsem udělal vše, co jsem mohl.

Žádám administrátory Správy železnic, aby tento dopis nepovažovali za spam či zneužívání interní pošty, jde o budoucnost nás všech, děkuji.

Svou účast nahlašujte na mém telefonu 777 878 123 - WhatsApp, ale možno i SMS či Telegram. Sraz účastníků bude v Praze hl.n. před vstupní halou 27. 11. 2023 v 11 h.

Ke stažení v PDF:

Ve čtvrtek 9. 11. se uskutečnilo za 100 % účasti jednání rozšířeného VV ADP v kanceláři v Kolíně. Hlavními body jednání byly informace o průběhu KV o podobě PKS SŽ 2024, které podrobně poskytl team kolektivních vyjednavačů ADP.

Rozšířený VV přijal usnesení ohledně dalšího postupu při KV o podobě PKS SŽ 2024. ADP nesouhlasí s aktuálním návrhem zaměstnavatele. V rozporu jsou smluvní mzdy či výše hodnoty u stravného, dovolená u části zaměstnanců a nárůst tarifní mzdy. V současné době, kdy dochází opakovaně k propadu reálných mezd a na příští rok jsou avizovány další výrazné dopady na zaměstnance formou nárůstu energií a schválením vládního konsolidačního balíčku je navrhovaný nárůst mezd zaměstnavatelem naprosto nepřijatelný. Cílem Aliance drážního provozu ve spolupráci s ostatními odborovými svazy u SŽ je vyjednat co nejlepší pracovní a mzdové podmínky pro zaměstnance SŽ.

Dalším a neméně důležitým bodem jednání byly informace z Rady ČMKOS o připravovaných akcích ke Dni protestů naplánovaných odborovými svazy sdruženými v ČMKOS na 27. 11. 2023. VV Aliance drážního provozu rozhodl o podpoře protestních akcí formou účasti na připravované demonstraci v Praze dne 27. 11. 2023. V součinnosti s ostatními odborovými svazy působícími u SŽ jsme připraveni podpořit i výstražnou stávku bude-li na železnici vyhlášena.

Vyzýváme členy a zaměstnance k účasti a podpoře těchto akcí!

Sraz účastníků a společný odchod připravujeme z Prahy hlavního nádraží. Koordinaci zajišťuje Šárka Jiroušková tel: 778 065 665. Odjezdy z jednotlivých regionů budou plánovány s předsedy RO. Další, podrobnější a přesnější informace budeme zveřejňovat průběžně.