Ve čtvrtek dne 12. 1. 2023 se v sídle Správy železnic konalo první letošní zasedání Výkonného výboru ADP. Na programu jednání bylo několik stěžejních bodů k jednání. Příprava Kongresu ADP, který se bude konat v květnu 2023. Dále se diskutovalo o změně Stanov a návrzích z jednotlivých Regionálních organizací. Členové Výkonného výboru se vzájemně informovali o situaci v jednotlivých organizačních jednotkách, kde postupně dochází ke sjednání Zásad FKSP a stanovení zvýšených výkonových odměn pro zatížená pracoviště. Uskutečnila se diskuse o Plánu akcí z C-FKSP pro rok 2023. V letošním roce je desetileté výročí vzniku odborového svazu ADP, který již působí u všech OŘ, CDP i na GŘ SŽ. Během roku se uskuteční několik akcí jako připomenutí práce a působení u SŽ (předtím u SŽDC) za posledních deset let. V RO ADP Ostrava jsou připravovány nové volby do Regionálního výboru, neboť došlo k odstoupení z funkce pověřeného předsedy pana Ondřeje Nemeráda.

V odpoledním bloku se jednání VV ADP zúčastnil náměstek generálního ředitele pro řízení provozu Mgr. Jaroslav Flegl, který odpovídal na otázky členů výboru. Diskuse se vedla o Centrálních rozkazech, o výlukové činnosti v uzlu Praha, přepojování dalších stanic a úseků do CDP či problematika střežení pracoviště. Další téma byla koncepce zřizování RDP (regionálních dispečerských pracovišť) s vazbou na PPV (pracovišť pohotovostních výpravčích). Náměstek Mgr. Flegl informoval členy o plánovaném jednání Správní rady SŽ, kde má být předložena nová organizační struktura organizace.

IMG 20230112 WA0005