S pocity překvapení a zklamání odcházeli dne 6. 1. 2023 zástupci místně příslušných odborových organizací z jednání se zaměstnavatelem nad problematikou sjednání dohody se v souladu s přílohou č. 2, čl. 34 podnikové kolektivní smlouvy SŽ 2023 v platném znění. Co se vlastně stalo?

Již začátkem prosince loňského roku, tj. dne 2. 12. 2022, zahájil zaměstnavatel toto vyjednávání tím, že předložil MPOO konkrétní návrh na pracoviště s vyšší pracovní zátěží a okruh zaměstnanců na těchto pracovištích, kterým by měla, podle jeho mínění, být vyplácena vyšší výkonová odměna, než je základní sazba VO 5,5 %. Ať už byly tyto zásady v předchozích letech v rozsahu vyjmenovaných pracovišť širší či užší, stále se, dle mého názoru, dostatečně neukotvily. V minulosti jsme tu měli rok s návrhem pouhých dvou pracovišť, ale také rok s návrhem dvaceti pěti pracovišť (stanic) s okruhem třiceti pracovníků.

Pro letošek zahájil zaměstnavatel toto vyjednávání tím, že navrhl okruh čtrnácti pracovišť s vyšší zátěží. V průběhu měsíce prosince došlo tedy k tomu, že někteří zástupci odborových organizací seznámili prostřednictvím zaměstnavatele ostatní MPOO se svými návrhy. Rozšíření počtu pracovišť nad rámec návrhu zaměstnavatele byl diskutován přítomnými zástupci OO s cílem dosáhnout shody. Jednání pana Jana Kadečky, předsedy ZO SOSaD Ústí nad Labem, připomínala spíše jízdu na tygru. Nijak se nesnažil nalézt shodu s ostatními kolegy odboráři. Již o začátku jednání bylo všem zřejmé, že ten den se pak Kadečka přišel nedohodnout. Svůj souhlas dále podmiňoval požadavkem na sdělení dalších informací od zaměstnavatele, které si ovšem mohl vyžádat dříve než pouhý den před naším společným jednáním. Kdyby tak učinil, je dost možné, že odpovědi od zaměstnavatele mohl mít na jednání již k dispozici. Absurdní se jeví jeho nesouhlas s požadavky na rozšíření pracovišť, které navrhl jeho kolega ze SOSaD, předseda ZO Cheb. Zcela nepřijatelný byl pak pro nás jeho požadavek na vyšší procentní sazbu VO na ÚS Ústí n/L než na ÚS Děčín.

V této chvíli je také nutné připomenout, že dohoda v souladu s PKS vzniká mezi dvěma sociálními partnery, na jedné straně je zaměstnavatel, na druhé straně všechny místně příslušné odborové organizace. Očekává se tedy, že tyto organizace nejprve dospějí ke společnému konsenzu a pokusí se nalézt kompromis vůči návrhu, či představě zaměstnavatele.

V úvodu jednání jsem deklaroval vůli dosáhnout shody napříč MPOO s tím, že je naším společným cílem uzavření dohody se zaměstnavatelem tak, aby vyšší VO mohl zaměstnavatel začít vyplácet již od ledna tohoto roku. Po nesouhlasném stanovisku zástupce ZO SOSaD UNL na rozšíření okruhu pracovišť jsme byli ochotni se vrátit k původnímu návrhu zaměstnavatele a vyjádřit souhlas nad tímto návrhem, ovšem taktéž neúspěšně, a opět díky zástupci ZO SOSaD UNL.

Obávám se, že dokud nedojde přehodnocení postoje a požadavků předsedy ZO SOSaD Ústí nad Labem, společný návrh MPOO vůči návrhu zaměstnavatele nevznikne a tím se dál v jednání o navýšení VO na pracovištích s vyšší pracovní zátěží neposuneme.

Návrh zaměstnavatele:

 • Děčín východ dol. n. – výpravčí St.1 9 %
 • Děčín hl. n. – výpravčí ÚS 9 %
 • Děčín hl. n. – DP vedoucí směny 11 %
 • Ústí nad Labem-Střekov – výpravčí St.3 8 %
 • Karlovy Vary – výpravčí 8 %
 • Cheb – výpravčí 8 %
 • Bílina – výpravčí 8 %
 • Most – výpravčí 8 %
 • Obrnice 7 %
 • Hněvice – výpravčí 8 %
 • Ústí nad Labem hl. n. – výpravčí ÚS 9 %
 • Ústí nad Labem západ – výpravčí St.1 8 %
 • Lovosice – výpravčí ÚS 8 %
 • Teplice v Čechách – výpravčí 7 %

ŽST Most